Page 16 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 16

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

          Biz tabii mevzuatlarla birlikte durum nedir dediğimizde
      aslında büyükşehirler başta olmak üzere şehirler en büyük tüketici ve
      uygulama şehirlerde başlıyor. Bir belediye başkanı gündemini
      güncelliğini neye göre koyarsa da o ilerliyor. Şunu görüyorum, neye
      kıymet verir, neyi başlık yapar, neyi takip ederseniz oradan sonuç
      alıyorsunuz. Dolayısıyla Hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi
      çok büyük bir çevre projesi. Sahada bunu görüyoruz.

          2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğumuz zaman
      önce imar ve ulaşım master planı yaptık. Bu şehrin kirletici
      unsurlarının neler olduğu, bu şehirlerin havasının temiz olması,
      suyunun temiz olması, çevrenin ve toprağının temiz olmasıyla ilgili
      neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız bunları çalıştık. Aslında bugün
      yaşadığımız pandemi bir sonuç. Şunu gördük ki; çevreyi
      koruyamadığımız zaman, insanı da koruyamıyorsunuz. Önceliğimiz
      çevreyi korumak, o da topraktan başlıyor. Sayın Bakanım çok iyi
      hatırlar, açtığımız tarım okullarıyla birlikte çevreyi korumayla ilgili
      arkadaşlar bana dedi ki:  “Başkanım, ne kadar su, o kadar süt.
      Küçükbaş ağırlıklı meralarda suya ulaşılamadığı için süt olmuyor.”
      Güneş enerjili kuyular açmamız lazım dedik. Enerji Bakanımız
      Gaziantep’e geldiğinde projeyi anlattığımızda biz hemen projeyi
      başlattık. Acayip bir memnuniyet oldu. Süt miktarımız o kadar arttı
      ki “Gaziantep Süt” diye bir marka oluşturup hamile kadınların
      hepsine süt dağıtmaya başladık.
          Bunu şunun için söylüyorum; doğru proje, doğru fikir
      yaptığınız zaman, önceliklerinizi doğru koyduğunuz zaman halkta
      da vatandaş odaklı çok doğru bir memnuniyet elde ediyorsunuz.
      Enerji Bakanımıza bunu anlattığımız zaman dedi ki Sayın Başkanım
      biz de hemen dedi size destek olalım 15 tane su kuyusunu bu şekilde
      açalım dedi. Sayın Bakanım size çok teşekkür ediyorum. Kuyularımız
      açıldı. Güneş enerjilerimiz geldi. Şu anda bu çalışma bütün sahada ve
      bütün çiftçilerden çok büyük bir dua alıyoruz. Dolayısıyla bunu şu
      açıdan söylüyorum; en büyük tüketici şehirler, en büyük üreticinin
      de şehirler olması lazım. Bizim de o yüzden önceliklerimizi iyi
      belirlememiz lazım. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak
      iklim master planını çıkardığımız zaman bir sanayi şehri olarak;
      sanayinin kirletici suları nelerdir, burada neler yapılması lazım
      sanayicilerle onu çalıştık. Ulaşım en büyük kirletici unsur ve
      Gaziantep Büyükşehir olarak ulaşımla ilgili arabaların filoların
      gençleştirilmesinden doğalgaza geçmesine bununla alakalı neler
      yapılması gerekiyorsa eylem planlarımızı buna göre hazırladık.


      8 | TBB
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21