Page 14 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 14

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI                AÇILIŞ KONUŞMALARI

      Sunucu:

          Sayın Bakanım, Sayın Birlik Başkanım, Sayın Belediye
      Başkanlarım; bizleri ekranları başında takip eden Belediyelerimizin
      Kıymetli Yöneticileri, Değerli Katılımcılar:
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye
      Belediyeler   Birliğinin  birlikte  düzenlemekte    olduğu
      Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları
      Toplantısı’na hoş geldiniz, şeref verdiniz.
          Sayın Bakanım, değerli konuklar; dünyada enerji
      kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam
      etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı,
      sanayileşme, insanların refah seviyesinin yükselmesi ve
      teknolojik gelişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda enerji
      talebi daha da yoğun olacaktır. Bu çerçevede yenilenebilir enerji
      kaynaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi büyük önem
      arz etmektedir.

          Belediyelerimizin elektrik tedarik anlaşmaları dâhil
      enerji maliyetlerinin yönetilmesi noktasında bilgilendirilmesi ve
      bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Enerji ve
      Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği
      tarafından Belediyelerde Yenilenebilir Ve Akıllı Enerji
      Uygulamaları Toplantısı yapılmaktadır.
          Programımıza açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. İlk
      olarak konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği
      Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
      Fatma Şahin’i davet ediyorum.
      6 | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19