Page 12 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 12

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

          Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Dr.
      Ramazan Özcan YILDIRIM’ın kapanış konuşması ile toplantıya son
      verilmiştir.

      4 | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17