Page 11 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 11

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      kuraklık ve verimli tarımsal sulama konularından, kamu tesislerinin
      enerji verimliliği konularından bahsetmiştir.

          Yenilenebilir Enerjide Mevzuat Finans Planlama Paneli
          Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Belediyeler Birliği
      Genel Sekreteri Sn. Birol EKİCİ’nin yönetiminde toplantının ilk
      oturumu olan “Yenilenebilir Enerjide Mevzuat Finans Planlama”ya
      geçilmiştir. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sn. Mehmet
      ZEYBEK konuşmalarına başlamış, “Yerel Yönetim Perspektifinden
      GES Uygulaması Kazanımlar” konusuna değinmiştir. İkinci panelist
      olarak İlbank Genel Müdür Yardımcısı Sn. Emrah BAYDEMİR söz
      almış ve “Yerel Yönetim Enerji Projelerinin Finansmanı” konusunu
      sunum yaparak bilgi vermiştir. Üçüncü panelist olarak EPDK
      Elektrik Piyasası Daire Başkanı Sn. Deniz DAŞTAN söz almış ve
      “Elektrik Piyasası Uygulamalarına Dair Güncel Mevzuat” konusunu
      anlatmıştır.  Dördüncü panelist olarak Tedaş Uzmanı Sn. Fırat
      ONÇİN söz almış ve “GES Uygulamalarında Kalite ve İSG”
      konusunu sunum yaparak anlatmıştır. 1. Oturumun son panelisti
      Günder Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kutay KALELİ olmuş ve “GES
      Projelendirme Süreçleri”’ni anlatmıştır. Ardından ilk panel
      tamamlanmıştır.
          Yenilenebilir ve Akılllı Enerji Uygulamaları Paneli
          İlk panel tamamlandıktan sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar
      Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Sn. Dr. Oğuz
      CAN yönetiminde toplantının ikinci paneli olan “Yenilenebilir ve
      Akılllı Enerji Uygulamaları”’na geçilmiştir. İlk söz alan Kaski Genel
      Müdürü Sn. Doç. Dr. Özgür Özdemir olmuş ve “Su İdarelerinde
      Enerji Verimliliği Uygulamaları Örnekleri” konusunu anlatmıştır.
      İkinci panelist olarak Temsan Genel Müdürü Sn. Akil Murad
      GÜLLÜOĞLU söz almış ve “İsale Hatlarında Mikro HES
      Uygulamaları” konusunu sunum ile anlatmıştır. Üçüncü panelist
      olarak Energrom Genel Müdürü Sn. Fatih SALTABAŞ söz almış ve
      “Atıktan Enerji Uygulamaları Bugünü ve Yarını” konusunu sunum
      yaparak anlatmıştır. Dördüncü panelist olarak Enerjisa Şirketleri
      Genel Müdürü Sn. Ersin ESENTÜRK söz almış ve “Enerji Yönetimi
      ve Enerji Verimliliği” konusunda bilgiler vermiştir. İkinci panelin son
      konuşmacısı Afa Enerji Genel Müdürü Sn. Bülent ÇEBİN olmuş ve
      “Enerji Tedariğinde Maliyet Düşürücü Parametreler” konusunu
      anlatmıştır.                                      TBB | 3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16