Page 10 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 10

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      işlem birimlerinin işbirliklerinin öneminden, enerji tarifeleri
      konusunda   belediyelerimize  özel  indirimlerin  uygulanması
      hususundan, ulaşım alanında  sera gazı emisyon duyarlılığının
      artırılması, Karbon Saydamlık Projesi ve verimli sürüş eğitimleri,
      planlanan yenilenebilir enerji yatırımları konularından bahsetmiştir.
          Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin
      BEYAZGÜL    açılış  konuşmalarında:  su  kuyularının  enerji
      tüketimlerinin  fazla  olması  sebebiyle,  yenilebilir  enerji
      kaynaklarından bu tüketimleri karşılamak istedikleri, ancak yasal
      prosedürlerin uzun sürmesi sebebiyle projelerin hayata geçememesi,
      bu hususta belediyelere destek olunması, kredi bulmakta yaşanan
      zorluklar ve borç enerji konularından bahsetmiştir.

          Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur AKTAŞ açılış
      konuşmalarında: baraj ve arıtma tesislerinden, su hatları üzerinden
      enerji üretim tesislerinden, HES yatırımlarından, ayrıca planlanan
      GES yatırımlarından ve kamu – özel ortak çalışmalarda karşılaşılan
      problemlerden bahsetmiştir.
          Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi GÜLER
      açılış konuşmalarında: kuraklık sorunu ve yenilenebilir enerji
      konularının önemi, ısı pompası ve karbon ayak izi meseleleri,
      jeotermal yasası ve yeşil enerji konuları, kurulacak olan RES ve GES
      santralleri, irsale hatlarından enerji üretimi, su sayaçları konusunda
      yaptıkları çalışmalar, tarım ve turizm çalışmaları, enerji ve su
      verimliliğinde halkı bilinçlendirmek için ENVER ve SUVER projeleri,
      hazırlanan  kanun  taslakları,  ayrıca  doğalgaz  hususunda
      beklentilerden bahsetmiştir.

          Açılış konuşmalarında son sözü alan Enerji Ve Tabii
      Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ konuşmalarında: yerel
      yönetimlerin enerji problemlerinden, Bakanlık tarafından geliştirilen
      enerji politikalarından, binaların enerji kimlik belgeleri ve enerji
      verimliliği politikalarından, çatı tipi ve bağlantı gücüne göre GES
      uygulamalarından, belediyelerin kendi kuracakları veya anlaşmaya
      sağlayacakları enerji tedarik şirketleri ile yapabilecekleri bağlantı
      anlaşmalarından, enerji yöneticisi ve belediyelerin enerji yönetimi
      konularından, elektrik santralleri ve jeotermal enerji ile bölgesel
      ısıtma sistemlerinden, katı atık ve atık çamurlarından enerji üretimi
      konularından, hidroelektrik ve su isale hatlarından enerji
      üretilmesinden, su kuyularının enerji tüketimlerinin GES projeleri ile
      karşılanması konusundan, Enerji Performans Yönetmeliğinden,      2 | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15