Page 9 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 9

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
      2.4. Mali Tablolar.................................................................................................................................................. 47

      2.5. Bilanço .......................................................................................................................................................... 48


      2.6. Faaliyet Sonuçları Tablosu (Gelir Gider Tablosu)................................................................................................ 49

      2.7. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu .................................................................................................................. 50

      2.8. Muhasebe Sisteminde Hesap Planı.................................................................................................................. 50


      2.9. Hesap Tanımı ................................................................................................................................................. 50

      2.10. Hesaplara İlişkin Terimler:............................................................................................................................. 51

      2.11. Hesap Planı.................................................................................................................................................. 53


      2.12. Hesap Grupları............................................................................................................................................. 53

      2.13. Hesap Çerçevesi ........................................................................................................................................... 54


      2.14. Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri.................................................................................................................. 56

      2.15. Bütçe uygulama sonuçları tablosu ilkeleri ...................................................................................................... 57

      2.16. Kamu Kesiminde Uygulanan Muhasebe Sistemlerinin Özellikleri.................................................................... 57
        2.16.1. Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi:.................................................................................................... 58
        2.16.2. Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi:............................................................................................. 58

      2.17. Ülkemizde Uygulama ................................................................................................................................... 59


                         3. BÖLÜM:

                   MAHALLİ İDARELER MUHASEBE SİSTEMİ

      3.1. Sistemin Amacı .............................................................................................................................................. 65
        3.1.1. Kurumlar Vergisine Tabi Faaliyetleri ............................................................................................................. 66
        3.1.2. Muafiyetler ................................................................................................................................................... 66

      3.2. Tanımlar ........................................................................................................................................................ 68
        3.2.1. Muhasebe Birimi .......................................................................................................................................... 68
        3.2.2. Muhasebe Sistemi ........................................................................................................................................ 69
        3.2.3. Muhasebe Yetkilisi........................................................................................................................................ 69
         3.2.3.1. Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları ................................................. 69


                                           TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14