Page 8 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 8

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
        1.10.2. Gelir Bütçesi................................................................................................................................................ 24
        1.10.3. Gelir............................................................................................................................................................ 24
        1.10.4. Ret ve İadeler.............................................................................................................................................. 25
        1.10.5. Bağış ve Yardımlar ...................................................................................................................................... 25
        1.10.6. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ..................................................................................................... 26


      1.11. Bütçe İçi İşletmeler....................................................................................................................................... 28

      1.12. Performans Esaslı Program Bütçe................................................................................................................... 30

      1.13. Bütçe Süreci................................................................................................................................................. 30
        1.13.1. Bütçe ve Harcama Sürecinde Yaralan Aktörler............................................................................................. 31
         1.13.1.1. Üst Yönetici......................................................................................................................................... 31
         1.13.1.2. Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi................................................................................................... 32
         1.13.1.3. Muhasebe Birimi ve Muhasebe Yetkilisi............................................................................................. 32
         1.13.1.4. Gerçekleştirme Görevlisi..................................................................................................................... 33
        1.13.2. Bütçe çağrısı................................................................................................................................................ 33
        1.13.3. Bütçe Tasarısı.............................................................................................................................................. 33
        1.13.4. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü................................................................................................................ 34
        1.13.5. Bütçe Tasarısının Bakanlığa Gönderilmesi.................................................................................................. 36
        1.13.6. Bütçe Tasarısının Mecliste Görüşülmesi...................................................................................................... 36
        1.13.7. Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler................................................................................ 37
        1.13.8. Aktarma ...................................................................................................................................................... 37
        1.13.9. Ek Ödenek................................................................................................................................................... 38
        1.13.10. Yedek Ödenek .......................................................................................................................................... 38
        1.13.11. Ödeneklerin iptali ve devri ....................................................................................................................... 39


      1.14. Bütçe Kesin Hesabının Çıkartılması ve Görüşülmesi........................................................................................ 39

      1.15. Faaliyet Raporu ............................................................................................................................................ 40


                         2. BÖLÜM:
                   MUHASEBE SİSTEMİNİN AÇIKLANMASI


      2.1. Muhasebenin Tanımı...................................................................................................................................... 43

      2.2. Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları.............................................................................................................. 44
        2.2.1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS)............................................................................................................... 44
        2.2.2. Kamu Kesimi Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi......................................................................................... 44

      2.3. Muhasebenin Temel Kavramları ...................................................................................................................... 46


      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13