Page 7 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 7

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI                      İÇİNDEKİLER      ÖNSÖZ .....................................................................................................................................İİİ


                         1. BÖLÜM:
                     BELEDİYELERDE MALİ SİSTEM


      1.1. Genel Açıklamalar............................................................................................................................................. 3

      1.2. Bütçe Kavramı.................................................................................................................................................. 4


      1.3. Bütçenin Tanımı ............................................................................................................................................... 5
        1.3.1. Bütçe Sistemleri...............................................................................................................................................5
        1.3.2. Geleneksel Bütçe Sistemi.................................................................................................................................5
        1.3.3. Modern Bütçe Sistemi......................................................................................................................................6

      1.4. Ülkemizde Bütçe Uygulamaları.......................................................................................................................... 6


      1.5. Mahalli İdarelerde Bütçe Sistemi....................................................................................................................... 7

      1.6. Performans Esaslı Bütçe Sistemi- ....................................................................................................................... 8


      1.7. Bütçenin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Temel İlkeleri ............................................................................. 10

      1.8. Analitik Bütçe Sınıflandırması.......................................................................................................................... 11

      1.9. Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Getirdiği Yenilikler........................................................................................ 12


      1.10. Analitik Bütçe Sınıflandırması Bölümleri........................................................................................................ 12
        1.10.1. Gider Bütçesi............................................................................................................................................... 13
         1.10.1.1. Kurumsal sınıflandırma ...................................................................................................................... 13
         1.10.1.2. Fonksiyonel sınıflandırma................................................................................................................... 17
         1.10.1.3. Finansman Tipi Sınıflandırma ............................................................................................................. 19
         1.10.1.4. Ekonomik sınıflandırma...................................................................................................................... 20
         1.10.1.5. Harcama ve Borç Vermenin Ekonomik Sınıflandırması ....................................................................... 21
         1.10.1.6. Ekonomik Kodlama Açıklamaları ........................................................................................................ 21
         1.10.1.7. Cari Giderler........................................................................................................................................ 22
         1.10.1.8. Sermaye Harcamaları.......................................................................................................................... 23
         1.10.1.9. Borç Verme-Geri Ödeme ..................................................................................................................... 23


                                            TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12