Page 3 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 3

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI                   TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ                  B E L E D İ Y E L E R D E
           MUHASEBE UYGULAMALARI

                       Yüksel KOÇAK
                Türkiye Belediyeler Birliği – Mali Hizmetler Müdürü
                         Nisan, 2022
                          Ankara                                            TBB | i
   1   2   3   4   5   6   7   8