Page 15 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 15

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
                         6. BÖLÜM:
                       YABANCI KAYNAKLAR


      6.1. Mali Borçlar.................................................................................................................................................. 251
        6.1.1. Genel Açıklamalar....................................................................................................................................... 251
        6.1.2. (300/400) Banka Kredileri Hesabı............................................................................................................... 254
        6.1.3. (381/481) Gider Tahakkukları Hesabı İlişkin Kayıtlar .................................................................................. 254
        6.1.4. (303 /403). Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı...................................................................................... 258
        6.1.5. (304)- Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı ve........................................................................................... 260


      6.2. FAALİYET BORÇLARI ...................................................................................................................................... 261
        6.2.1. (320) Bütçe Emanetleri Hesabı ................................................................................................................... 261
        6.2.2. (322) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı ........................................................................................................ 263


      6.3. Emanet Yabancı Kaynaklar ............................................................................................................................ 264
        6.3.1. (330/430) Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı ....................................................................................... 264
        6.3.2. (333) Emanetler hesabı............................................................................................................................... 270


      6.4. Alınan Avanslar ............................................................................................................................................ 273
        6.4.1. (340/440) Alınan Sipariş Avansları Hesabı.................................................................................................. 274

      6.5. (349/449) Alınan Diğer Sipariş Avansları Hesabı............................................................................................. 274

      6.6. Ödenecek Diğer Yükümlülükler..................................................................................................................... 275
        6.6.1. (360) Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı...................................................................................................... 275
        6.6.2. (361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı.................................................................................... 279
        6.6.3. (362) Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı....................................................... 282
        6.6.4. (363) Kamu İdareleri Payları Hesabı ........................................................................................................... 283
        6.6.5. (368/ 438) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı........... 285
        6.6.6. Borç ve Gider Karşılıkları............................................................................................................................. 286
        6.6.7. (372 /472)- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı............................................................................................. 286


                         7. BÖLÜM:
                          GİDERLER


      7.1. Genel Açıklamalar......................................................................................................................................... 291

      7.2. Giderlerin Kaydı ........................................................................................................................................... 292


      7.3. Faaliyet Giderleri:......................................................................................................................................... 292                                           TBB | xiii
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20