Page 14 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 14

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
                         5. BÖLÜM:
                        DURAN VARLIKLAR


      5.1. Mali Duran Varlıklar...................................................................................................................................... 209
        5.1.1. (240) Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı.................................................................................... 210
        5.1.2. (241) Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ........................................................ 210
        5.1.3. (247) Sermaye Taahhütleri Hesabı (-).......................................................................................................... 210
         5.1.3.1. Taahüt Kaydı ....................................................................................................................................... 211
         5.1.3.2. Ödenen Sermaye ................................................................................................................................ 211
         5.1.3.3. Taşınmazın Sermaye olarak Verilmesi................................................................................................. 212


      5.2. Duran VarlıklarınKayıtİşlemleri...................................................................................................................... 213

      5.3. Kullanılan Ana Hesaplar................................................................................................................................ 213

      5.4. Maddi Duran Varlıkların Kaydı....................................................................................................................... 215
        5.4.1. Maddi Duran Varlıkların Hesaplara Alınması ve Örnekler ........................................................................... 216

      5.5. Yapılmakta Olan Yatırımlara İlişkin İşlemler ................................................................................................... 224
        5.5.1. (258)-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI............................................................................................ 224
         5.5.1.1. İç İmkânlarla Üretilen MDV................................................................................................................. 226
         5.5.1.2. Maddi Duran Varlıkların Satılmasına İlişkin Örnekler ......................................................................... 226
         5.5.1.3. Maddi Duran Varlıkların Kiraya Verilmesi ........................................................................................... 231
         5.5.1.4. Hurdaya Ayrılan MDV.......................................................................................................................... 231
        5.5.2. Amortisman ................................................................................................................................................ 233
         5.5.2.1. Vergi Usul Kanunu’na Göre Amortisman............................................................................................. 233
         5.5.2.2. Normal Amortisman............................................................................................................................ 233
         5.5.2.3. Azalan Kalıntılar Yöntemi.................................................................................................................... 234
         5.5.2.4. Olağanüstü Amortisman..................................................................................................................... 235
         5.5.2.5. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Amortisman Kaydı .......................................................................... 235
         5.5.2.6. Belediyelerde Amortisman Uygulaması.............................................................................................. 235
        5.5.3. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri................................................................... 241


      5.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar..................................................................................................................... 245
        5.6.1. (260) Haklar Hesabı.................................................................................................................................... 247
        5.6.2. (264) Özel Maliyetler Hesabı....................................................................................................................... 247
        5.6.3. (268) Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)..................................................................................................... 248

      xii | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19