Page 13 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 13

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
         4.5.2.3. Taşınır Kontrol Yetkilisi........................................................................................................................ 166
         4.5.2.4. Taşınır Konsolide Görevlisi.................................................................................................................. 167
         4.5.2.5. Muhasebe Yetkilileri........................................................................................................................... 167
         4.5.2.6. Kamu Görevlileri................................................................................................................................. 168
        4.5.3. Muhasebe Kayıtları ve Kullanılan Hesaplar................................................................................................. 169
        4.5.4. (150)- İlk Madde ve Malzemeler Hesabı ..................................................................................................... 169
         4.5.4.1. Giriş Kayıtları....................................................................................................................................... 169
        4.5.5. Çıkış Kayıtları .............................................................................................................................................. 175
        4.5.6. (153) Ticari Mallar Hesabı ........................................................................................................................... 181
        4.5.7. (157) Diğer Stoklar Hesabı.......................................................................................................................... 183

      4.6. Ön Ödemeler ............................................................................................................................................... 183

      4.7. Genel Açıklamalar......................................................................................................................................... 183
        4.7.1. Bütçe İçi Ön Ödemeler ................................................................................................................................ 184
        4.7.2. Bütçe Dışı Ön Ödemeler.............................................................................................................................. 184

      4.8. Ön ödeme,................................................................................................................................................... 185
        4.8.1. Ön Ödeme Uygulamasının Özellikleri: ....................................................................................................... 185
        4.8.2. Avans Verilmek Suretiyle Yapılacak Ön Ödemeler ...................................................................................... 186
        4.8.3. Kredi Açılmak Suretiyle Yapılacak Ön Ödemeler:........................................................................................ 186
        4.8.4. Ön Ödemelerde Mahsup............................................................................................................................. 186
        4.8.5. Kapatılamayan Ön Ödemelerin Aktarılması................................................................................................ 186
        4.8.6. Dikkat Edilecek Hususlar............................................................................................................................. 187
        4.8.7. Avanslarda Damga Vergisi .......................................................................................................................... 187
        4.8.8. Ön Ödeme Hesapları Ve Muhasebe Örnekleri ............................................................................................ 189
        4.8.9. (160) İş Avans Ve Kredileri Hesabı .............................................................................................................. 189
        4.8.10. (165)-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı .................................................................. 197
         4.8.10.1. Aktarılan İş Avans Ve Kredileri .......................................................................................................... 197
         4.8.10.2. Mahsup Dönemine Aktarılan Personel Avansları.............................................................................. 198

      4.9. Gelecek Dönemlere İlişkin Giderler ve Gelir Tahakkukları................................................................................ 201
        4.9.1. (180/280) -Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler Hesabı................................................................................. 202
        4.9.2. (181/281) Gelir Tahakkukları Hesabı........................................................................................................... 202

      4.10. Katma Değer Hesapları ............................................................................................................................... 203
        4.10.1. (190) Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı............................................................................................ 204
        4.10.2. (191) İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı .......................................................................................... 204
        4.10.3. (391) Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı ........................................................................................ 204

                                            TBB | xi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18