Page 12 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 12

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
        4.1.7. (109) Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı........................................................................................ 120

      4.2. MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR GRUBU.......................................................................................................... 121
        4.2.1. (110) Hisse Senetleri Hesabı....................................................................................................................... 123


      4.3. GELİRLER VE FAALİYET ALACAKLARI ................................................................................................................ 126
        4.3.1. Genel Açıklamalar....................................................................................................................................... 126
         4.3.1.1. Öz Gelirler........................................................................................................................................... 126
         4.3.1.2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay ....................................................................................... 127
        4.3.2. Belediye Gelirinin Muhasebe Kayıtları........................................................................................................ 128
        4.3.3. (120/220) Gelirlerden Alacaklar Hesabı...................................................................................................... 129
        4.3.4. (600) Gelirler Hesabı................................................................................................................................... 129
        4.3.5. (121) Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı .................................................................................................. 138
        4.3.6. (122/222) Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı............................................................................. 140
        4.3.7. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay Muhasebesi........................................................................... 141
        4.3.8. (126/226) Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı ..................................................................................... 144
        4.3.9. (127/ 227) Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı ................................................................................................ 146
        4.3.10. Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler.............................................................................................................. 147

      4.4. KURUM ALACAKLARI..................................................................................................................................... 148
        4.4.1. (140)-Kişilerden Alacaklar Hesabı............................................................................................................... 150
         4.4.1.1. . Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar ...................................................................... 151
         4.4.1.2. Diğer Alacaklar:................................................................................................................................... 151
         4.4.1.3. Hesapta İzlenmesi Gereken Değerler.................................................................................................. 151
         4.4.1.4. Alacakların Tahsil Yöntemleri:............................................................................................................. 152
         4.4.1.5. Hesabın İşleyişi:.................................................................................................................................. 152


      4.5. STOK HESAPLARI ve TAŞINIR MAL YÖNETMİ.................................................................................................... 157
        4.5.1. Genel Açıklamalar....................................................................................................................................... 157
         4.5.1.1. Kullanılan Belgeler ............................................................................................................................. 160
         4.5.1.2. Taşınır İşlemlerinde, Özelliklerine Göre Tutulacak Defterler Şunlardır;............................................... 161
         4.5.1.3. Taşınır Sistemimde hazırlanacak Raporlar........................................................................................... 161
         4.5.1.4. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli ........................................................................... 161
         4.5.1.5. Taşınır Hesap Cetveli........................................................................................................................... 162
         4.5.1.6. İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli............................................................................... 163
         4.5.1.7. İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli .................................................................................. 164
         4.5.1.8. Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli........................................................................................... 165
         4.5.1.9. Tesis Bileşenleri Cetveli....................................................................................................................... 165
        4.5.2. Taşınır Sürecinde Yar Alan Görevliler ve sorumlulukları.............................................................................. 166
         4.5.2.1. Harcama yetkilileri.............................................................................................................................. 166
         4.5.2.2. Taşınır Kayıt Yetkilisi ........................................................................................................................... 166

      x | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17