Page 3 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 3

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ

               TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ


             B E L E D İ Y E L E R D E

          İMAR VE PARSELASYON         PLANLARININ YÖNETİMİ


                    Ayşe ÜNAL
                Şehir Plancısı-GGY Bilim Uzmanı                     Mart, 2022
                      Ankara                                    TBB | i
   1   2   3   4   5   6   7   8