Page 3 - Yeşil Şehirler
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi
         Fatma ŞAHİN
      Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
     (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı)
                           Fatma Şahin
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Doç. Dr. Birol EKİCİ       Türkiye Belediyeler Birliği ve
         Danışma Kurulu
                       Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
       Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
        Prof. Dr. Aşkın ASAN    Saygıdeğer Okurlar,
         Yusuf Ziya YILMAZ
        Hayrettin GÜNGÖR
          Kadir KARA        Dergimizin yeni sayısını okurlarımızla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz.
                      Özenle seçtiğimiz içerikler ve zengin görsellerle hazırladığımız dergimizi keyifle
         Dr. Hasan AKGÜN
         Hasan KILCA        okuyacağınızı ümit ediyoruz.
        Mücahit YANILMAZ
         Dr. Veysel TİRYAKİ     Yoğun geçen bir çalışma takvimini geride bırakırken belediyelerimizin kapasite-
       Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN
      Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN   lerini artırmalarına katkı sunacak yeni projeler ve çalışmalarla yolumuza devam
        Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   ediyoruz. Birliğimizin destekçileri arasında bulunduğu, Sayın Emine Erdoğan
        Doç. Dr. Asım BALCI     Hanımefendi’nin liderliğinde hayata geçirilen ve yerli dokumalarımızın dünya-
         Dr. Buğra GÖKÇE      ya tanıtılmasına vesile olan Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin sahne gösterisi
         İsmail DESTAN       ve sergisini yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Dergimiz sayfalarında geniş yer
         Muhsin ERYILMAZ      ayırdığımız etkinliğe ilişkin gelişmeleri ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
         Yayın Kurulu
        Kayhan ÖZÜM (Başkan)     Şehirlerimizin daha dirençli, yeşil, sürdürülebilir, sağlıklı, akıllı, güvenli ve kap-
         Ahmet KAZAN
          Ahmet OKAY        sayıcı olması için projeler üreten Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Aile ve
          Cemal BAŞ        Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde şehirlerin herkes için daha erişilebilir
         Cenk KADIOĞLU       olmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje
                      Yarışması’nda dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. Belediyeleri-
         Cüneyt TÜRKMEN
        Gülfem KIRAÇ KELEŞ     mizin yarışmamıza yoğun ilgisini görmek bizleri oldukça mutlu etti. Belediyele-
        Halil İbrahim AZAK     rimizin şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gösterdikleri bu çabalar
         İpek NAL GÖRGÜN
         Nilüfer SİVRİKAYA     çok kıymetli.
         Nuraydın ARİKAN
                      TBB olarak çevreyi, yeşili, tabiatı koruyacak çalışmalara her zaman destek olma
       Ramazan Özcan YILDIRIM
         Yüksel KOÇAK       gayretindeyiz. Günden güne kirlenen ve doğal kaynakların yok olmaya yüz tut-
         Zeliha MERCİMEK      tuğu son yıllarda belediyelerimiz bu karamsar tabloyu durdurmak için projeler
          Tasarım
       Gizem GÖZ & Bilal BERBER   hayata geçiriyor. Atık ve israfı önlemeden sokak hayvanlarının korunmasına,
         Yönetim Yeri       çevreci ulaşım sistemlerinden temiz enerjiye kadar doğanın muhafaza edilmesi-
        Tunus Caddesi No. :12    ne katkı verecek iyi uygulama örneklerini belediye başkanlarımızdan dinledik.
        Kavaklıdere - ANKARA     Bu örneklerin giderek yaygınlaşacağına inanıyor, dergimize katkıda bulunan
                      başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)
        Faks: (0312) 419 21 30
       e-posta: dergi@tbb.gov.tr   Çevre konusu artık öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Ülkemizde
          Yayın Türü        iklim ve enerji politikalarının geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında çeşitli iş
       Dergimiz ayda bir yayımlanan  birliklerine imza atıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de Enerji ve İklim Politikalarının
        yaygın süreli yayındır.
       Ocak-Şubat Sayı: 885-886   Uygulanması ve Çok Seviyeli Bir Yönetişim Kavramının Geliştirilmesi İçin Yol
        Birleştirilmiş Sayıdır.   Haritası başlıklı İkinci İstişare Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdik. Toplantı
                      çerçevesinde ayrıca; çevre, kültür, sürekli iklim politikaları, yönetişim gibi ko-
       Basım Tarihi:18 /03/2022
         ISSN 1308-6707       nularda ortaklıkları geliştirmek amacıyla Litvanya Belediyeler Birliği arasında iş
           Baskı         birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğinin iki ülke için faydalı olmasını diliyorum.
      Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
      Batıkent Mah. Organize Sanayi Bölgesi  Başka bir iş birliği protokolümüz ise Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Hay-
    21. Cad. 599. Sok. D:22 Yenimahalle/Ankara van Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı kapsamında imza koyduğumuz
        Tel: 0 312 395 93 37
                      “Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü” oldu. Bu faaliyetlerimize dair
         www.tbb.gov.tr       tüm detayları dergimiz sayfalarından okuyabilirsiniz.
                      TBB olarak yeni yılda da faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bele-
                      diyelerimizden aldığımız güç ve “Birlikte Belediyecilik” anlayışıyla yürüttüğü-
                      müz çalışmalarımızın neticelerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bugüne ka-
                      dar faaliyetlerimize verdiğiniz katkılar ve dergimize gösterdiğiniz yakın alaka için
        TBB Dergi Yayım ve Yazım
         İlkeleri Madde 8     gönülden teşekkür ediyorum. Yeni sayılarımızda görüşmek ümidiyle, esenlikler
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve  diliyorum.
       görüşler tamamıyla yazara aittir.
        Görüş ve önerileriniz için:
         dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8