Page 18 - Yeşil Şehirler
P. 18

YEŞİL ŞEHİRLER

        ATIK SU İLE TROPİK BAHÇE PROJESİ

                          Dr. Osman GÜRÜN
                       Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
       Bilindiği üzere su, tüm canlıların yapı taşıdır. Tüm canlılar, yaşamlarını idame
     ettirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Dünyamızın olduğu gibi insan vücudunun da 3’te
      2’sini su oluşturmaktadır. Dünyamızdaki suyun % 97,5’i deniz ve okyanuslarda tuzlu
               su olarak bulunur. Geriye kalan %2,5 ise tatlı sudur.

      İller&Belediyeler 16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23