Page 13 - Yeşil Şehirler
P. 13

HABER
     let yaşasın’ dedik. Hiçbir insanı ayırt etmeden, yaşlıyı  Törende; Engelsiz Yaşam Parkı ve Peyzaj Projesiyle Si-
     gençle, kadını erkekle, engellisi, engelsizi, herkesi ama  mav Belediyesi, Paralimpik Oyunlar Merkezi Projesiy-
     herkesi kimseyi bu kalkınma yolcuğunda geride bırak- le Termal Belediyesi, Huzur Taksi Projesiyle Yeşilhisar
     madan yola başladık. O gün ne dediysek hamdolsun  Belediyesi, Engelleri Birlikte Aşalım Projesiyle Ardahan
     bugün bunun sürdürülebilirliğini sağlayan kerim bir  Belediyesi, Engelli Saatlik Gündüz Bakim Evi Projesiyle
     devletin temsilcileriyiz.” ifadelerini kullandı.  Pamukkale Belediyesi, Mehmet Amcanın Misafirleriyiz
     Engellilerle ilgili yapılan hukuki düzenlemelere dikkati  Projesiyle Amasya Belediyesi, Pendik Engel-Siz Parkı
     çeken Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızla yola çıktığı- Projesiyle Pendik Belediyesi, IOT Teknolojisi Temelli
                               Manisa Şehri Uygulaması Projesiyle Manisa Büyükşe-
     mız zaman parlamentoda görev aldığımızda baktık ki  hir Belediyesi, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master
     engellinin adı yok. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. O  Planı Projesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi, GAS-
     kadar çabuk unutuyoruz ki. Engellinin hukuku yoktu.
     90’lı yıllarda Avrupa’dan heyetler geldiğinde ‘Ne kadar  TEK (Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent
     şanslısınız hiç engelliniz yok’ diyordu. Çünkü engelli- Uygulama) Projesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
                               ödül aldı.
     lerin cesareti yoktu. Engellilerin sosyal devlet anlayışı
     yoktu. Engelliler zincire bağlanmıştı. O yüzden eğitim-
     de, sağlıkta, istihdamda, erişilebilirlikte ‘önce engelliler’
     dedik. Artık engelli tanımını değiştiriyoruz; engel elde,
     ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, yaşarmayan
     gözde, nasırlaşmış kalptedir. Bunları kaldırıyoruz, onun
     için buradayız.” dedi.
     Gaziantep’te engellilerle ilgili yapılan çalışmaları da
     aktaran Şahin şöyle devam etti: “Sevgili Peygamberi-
     mizin zamanında engelli bir vali atandı. 1400 yıl önce
     böyle bir özden gelirken buradan aldığımız ilham ve
     ışıkla akıllı şehirler için, yeşil şehirler için, güvenli şehir-
     ler için, dirençli şehirler için Sayın Cumhurbaşkanımı-
     zın liderliğinde, Hanımefendi’nin önderliğinde ve Baka-
     nımızın güçlü desteğiyle Allah’ın izniyle yapacak çok iş,
     gidecek çok yolumuz var. İyiler ve kötüler dünyasında
     iyiler kazanana; yaşatanlar ve öldürenler dünyasında
     yaşatanlar kazanana kadar biz çok yol gideceğiz.”
                                           Yanık: “Erişilebilirlik
     Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise erişi-             engelliler için bir
     lebilirlik meselesini belli noktalarda somutlaştırmak ge-        zorunluluk, yaşlılar için
     rektiğini belirterek, “İnsanların konutlarından çıkarak       gereklilik, toplumdaki
     eğitim binalarına, iş yerlerine, yeşil alanlara, toplu taşı-        tüm bireyler için ise
     ma araçlarına bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi             medeni bir yaşam
     doğrudan fiziksel olarak hayatımıza etki eden bir unsur.           anlamına geliyor.”
     İnsanların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi,
     her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmesi ve yar-
     dıma ihtiyaç duymadan bu bilgiyi anlayabilmesi gereki-
     yor. Bu da doğrudan erişilebilirlikle muhatap olduğu-
     muz bir diğer alan. Bu anlamda erişilebilirlik engelliler
     için bir zorunluluk, yaşlılar için gereklilik, toplumdaki
     tüm bireyler için ise medeni bir yaşam anlamına geli-
     yor.” değerlendirmesini yaptı.
     Ödüller Emine Erdoğan Tarafından Takdim
     Edildi
     Belediye başkanları, “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje
     Yarışması” ödül töreninde ödülünü Emine Erdoğan’ın
     elinden aldı.


                                                      11
                                                      11
                                              İller&Belediyeler 11
                                              İller&Belediyeler   11
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18