Page 3 - Okul Güvenliği
P. 3

Fatma Şahinatma Şahin
                           F
     Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi  T
                         Türkiye Belediyeler Birliği veürkiye Belediyeler Birliği ve
         Fatma ŞAHİN         Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıep Büyükşehir Belediye Başkanı
                       Gaziant
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Dr. Hayri BARAÇLI
                       Kıymetli Okurlar,
         Yayın Kurulu
                       Ülkemizi Edirne’den Ardahan’a tüm renkleriyle temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği,
       Dr. Hayri BARAÇLI (Başkan)
                       yerel yönetimler alanındaki 77 yıllık tecrübesinin ışığında hız kesmeden belediyelerimiz
         Dr. Ahmet KAZAN       için hizmet üretmeye devam ediyor.
          Ahmet OKAY
          Cemal BAŞ         Bildiğiniz üzere, dünyamız zorlu bir süreçten geçerken yerel yönetimler artık çok daha
         Cenk KADIOĞLU        kritik görevler üstleniyor. İnsanlık her yeni güne farklı bir küresel krizin gölgesinde uya-
         Cüneyt TÜRKMEN        nırken; çevresel, insani ve ekonomik sorunlar topyekûn bir iş birliğini zorunlu kılıyor.
         Halil İbrahim AZAK      TBB olarak değişen dünya koşullarına belediyelerimizin uyum sağlayabilmeleri, küresel
          Kayhan ÖZÜM        gündemi takip ederek çözümün bir parçası olabilmeleri için her alanda onlara destek
         Nilüfer SİVRİKAYA      oluyor ve rehberlik ediyoruz. Şehirlerimizin daha yaşanabilir; akıllı, sağlıklı, güvenli, ye-
         Nuraydın ARİKAN       şil ve dirençli şehirlere dönüşerek geleceği kucaklayabilmeleri için projeler hayata geçi-
       Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM   riyor ve bilhassa pandemi sonrası önem kazanan bu yeni kodlara şehirlerimizi entegre
         Yüksel KOÇAK        etmek üzere çalışmalar yapıyoruz.
         Zeliha MERCİMEK
                       Dergimiz sayfalarında geniş yer ayırdığımız faaliyetlerimizden biri Birliğimizin mayıs ayı
         İçerik-Tasarım       olağan meclis toplantısı oldu. Ankara’daki Birlik hizmet binamızda gerçekleştirdiğimiz
     Kurumsal Yayıncılık/Baha GÜLTEKİN  toplantımızda meclis üyelerimizle bir araya gelerek sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi
                       istişare etme imkânı bulduk. Ortak akılla yeni kararlara imza attığımız toplantımızda
         Yönetim Yeri
        Tunus Caddesi No :12      ayrıca Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politi-
        Kavaklıdere - ANKARA      kaları Kurulu Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Şükrü Karatepe’yi de ağırlamaktan gurur
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
          Yayın Türü         TBB olarak “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” anlayışından hareketle genç, yaşlı, kadın,
       Dergimiz ayda bir yayımlanan
        yaygın süreli yayındır.    erkek, çocuk, engelli, göçmen ayırt etmeden toplumun tüm kesimine yönelik çalışma-
   Mayıs-Haziran-Temmuz 2022 Sayı: 889-890-891 lar yapmayı önemsiyor; belediyelerimizi de kapsayıcı, kucaklayıcı, iyileştirici projeler
       Basım Tarihi:20/12/2022     üretme noktasında her daim desteklemeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda bakanlıkları-
         ISSN 1308-6707
                       mız, STK’lar ve üniversitelerle iş birliklerine imza atıyoruz. Bu iş birliklerinden birini de
           Baskı          geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve
       Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürüteceğimiz “Çocukla-
     Batıkent Mah. Organzie Sanayi Bölgesi  rın Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin
        21. Cad. 599. Sok. No:22    Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” nü törenle imzaladık. Bu gelişmeye ilişkin
       İvedik Yenimahalle / ANKARA
        Tel: 0(312) 395 93 37     detaylara da dergimiz sayfalarında yer verdik.

                       Yeni sayımızda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler
         www.tbb.gov.tr
                       Bakanımız Sayın Derya Yanık da projenin detaylarına değindiği yazılarıyla dergimize
                       katkı verdiler. Ayrıca, kıymetli Belediye Başkanlarımız da çocuklarımızın eğitim hayat-
                       larına güvenli erişimlerini sağlamak amacıyla uygulamaya koydukları çalışmaları okur-
                       larımızla paylaştılar. Çok kıymetli Bakanlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza dergimize
                       sundukları değerli katkılar için yürekten şükranlarımı bildiriyorum.

                       İlginizi çekeceğine inandığımız tüm bu içeriklerin yanı sıra, her zaman olduğu gibi ül-
        TBB Dergi Yayım ve Yazım    kemizin ve dünyanın yerel yönetim gündemine dair konu başlıkları, belediyelerimizi
         İlkeleri Madde 8
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve  ilgilendiren güncel gelişmeler ve yenilikler, iyi uygulama örnekleri, uzmanlarca kaleme
       görüşler tamamıyla yazara aittir. alınan makaleler ve hukuki düzenlemeler de dergimiz sayfalarında okurlarımızı bekli-
        Görüş ve önerileriniz için:  yor olacak. Bugüne kadar çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyor,
         dergi@tbb.gov.tr
                       yeni sayımızda yeniden buluşmak üzere esenlikler temenni ediyorum.
   1   2   3   4   5   6   7   8