Page 6 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 6

HABER
                                 EKONOMİ VE
                                 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
                                 ZİRVESİ/FUARI
      İklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve iklim değişikliğinin ekonomiye
      etkisini en aza indirmek için çözümler geliştirmek amacıyla düzenlenen “Eko İklim
       Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı” ATO Congresium’da gerçekleştirildi.
     30-31 Mart’ta Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülü- Fatma Şahin’in yanı sıra; Ankara Ticaret Odası Başkanı
     ğünde, Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar  Gürsel Baran ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
     ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere pek çok  Varank, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
     kurum ve kuruluşun ortak çalışmasıyla hazırlanan Zir- Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
     ve iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yöne- Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nuret-
     timler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar,  tin Özdebir yer aldı. Zirve’nin moderatörlüğünü ise ti-
     sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı bir araya  yatro sanatçısı Altan Erkekli üstlendi.
     getirdi.
                               Açılışta yaptığı konuşmada dünyadaki gelişmeleri ya-
     Zirve’nin açılış konuşmacıları arasında Türkiye Beledi- kından takip etmek ve anlamak gerektiğini söyleyen
     yeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Başkan Şahin, Türkiye’nin son yıllarda hız kazanan

              4
              4
              4
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 4


      İller&Belediyeler
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11