Page 3 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi
        Fatma ŞAHİN
     Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
    (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı)
                          Fatma Şahin
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Dr. Hayri BARAÇLI        Türkiye Belediyeler Birliği ve
        Danışma Kurulu        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
      Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
       Prof. Dr. Aşkın ASAN    Saygıdeğer Okurlar,
        Yusuf Ziya YILMAZ
        Hayrettin GÜNGÖR      Dergimizin yeni bir sayısını daha okurlarımızla buluşturmanın mutluluğu içeri-
         Kadir KARA
        Dr. Hasan AKGÜN      sindeyiz. Yerel yönetimler alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere yer
         Hasan KILCA       verdiğimiz dergimizi büyük bir özenle hazırlayarak sizlerin beğeni ve ilgisine tak-
        Mücahit YANILMAZ      dim ediyoruz.
        Dr. Veysel TİRYAKİ
      Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN   Türkiye Belediyeler Birliği olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda be-
     Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN   lediyelerimizin projelerini destekliyor, teşvik edici ve farkındalık oluşturacak ça-
       Prof. Dr. Tekin AKDEMİR   lışmalar hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi bilim insanları iklim değişikliği soru-
       Doç. Dr. Asım BALCI
        Dr. Buğra GÖKÇE      nunu Covid-19 pandemisinden daha tehlikeli olarak yorumluyor. Biz de iklim
        İsmail DESTAN       değişikliği konusunda hayata geçirilen her proje ve platformda sorunun çözü-
        Muhsin ERYILMAZ      müne katkı vermeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda Ankara’da gerçekleştirilen
        Yayın Kurulu       “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”nda iklim değişikliği ve yeşil dönü-
        Kayhan ÖZÜM (Başkan)    şüm konularında küresel stratejiler ve yerel yönetimleri değerlendirdik. Türkiye
                     Belediyeler Birliği olarak açtığımız stantta da ziyaretçilerimizle bu alanda hayata
        Dr. Ahmet KAZAN
         Ahmet OKAY        geçirdiğimiz çalışmalarımızı paylaştık.
         Cemal BAŞ
        Cenk KADIOĞLU
        Cüneyt TÜRKMEN       İklim değişiyor, dünya değişiyor; soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz
       Gülfem KIRAÇ KELEŞ     gıdalar giderek daha zararlı hale geliyor. Bunun müsebbibi ise maalesef biz in-
        Halil İbrahim AZAK     sanlarız. Oysa bu dünya bize miras bırakılmadı, emanet edildi. Bizim inancımız
                     ve kültürümüz bize emaneti sonuna kadar korumayı nasihat ediyor. Her şey-
        İpek NAL GÖRGÜN
        Nilüfer SİVRİKAYA     de olduğu gibi bununda maneviyatla yakından alakalı olduğu kanaatindeyim.
        Nuraydın ARİKAN      Türkiye Belediyeler Birliği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile gönüllü belediye-
      Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM
        Yüksel KOÇAK       ler arasında yürütülecek olan ortak hizmetlere ilişkin bir protokole imza attık. Bu
        Zeliha MERCİMEK      imzayı bireyin, toplumun, dünyanın geleceği için çok önemli buluyoruz.
         Tasarım
      Gizem GÖZ & Bilal BERBER   Bilgi ve tecrübe paylaşımı her alanda olduğu gibi belediyecilik için de oldukça
         Yönetim Yeri       önemli. TBB olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da gelişmeleri takip
        Tunus Caddesi No. :12
       Kavaklıdere - ANKARA    ediyor, bilgi ve deneyim paylaşımına imkân tanıyan faaliyetlerde yer alıyoruz.
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)  TBB Başkanı olarak çevrim içi katıldığım Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları
       Faks: (0312) 419 21 30   Forumu’nda da ulaşım, yeşil enerji ve kapsayıcılık gibi başlıklara ilişkin önemli
       e-posta: dergi@tbb.gov.tr
         Yayın Türü       paylaşımlarda bulunduk. Dergimizin sayfalarında geniş yer ayırdığımız toplantı-
      Dergimiz ayda bir yayımlanan  nın ayrıntılarını ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
        yaygın süreli yayındır.
       Mart - Nisan Sayı: 887-888  TBB olarak bir diğer protokolümüzü ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile imza-
        Birleştirilmiş Sayıdır.
                     ladık. Etik eğitim faaliyetlerinin kapsamını ve şartlarını belirleyen iş birliği proto-
       Basım Tarihi: 18/08/2022
        ISSN 1308-6707      kolü ile iki yıl boyunca çevrim içi ve yüz yüze olarak “Kamu Yönetiminde Etik
      Dergi içeriği basım tarihi itibari  ve Etik Davranış İlkeleri” eğitimi düzenlenmesini planlanıyoruz. Bu iş birliğimi-
        ile güncellenmiştir.   zin de hayırlı olmasını diliyorum.
          Baskı
      Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
      Batıkent Mah. Organize Sanayi Bölgesi  Yukarıda değindiğim tüm bu faaliyetlerimizin yanı sıra her sayımızda olduğu
    21. Cad. 599. Sok. D:22 Yenimahalle/Ankara gibi uzmanlar tarafından kaleme alınan güncel makaleler, belediyelerimizin
        Tel: 0 312 395 93 37
                     enerjiden tarıma, çevreden kültüre hayata geçirdikleri iyi uygulama örnekleri,
        www.tbb.gov.tr       Birliğimizden haberler, soru-cevap köşemiz ve daha fazlası dergimiz sayfaların-
                     daki yerini aldı. Keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz. Sizi dergimizle baş başa
                     bırakmadan önce bugüne kadar dergimize verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz
                     ilgiye teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler temenni
                     ediyorum.

       TBB Dergi Yayım ve Yazım
        İlkeleri Madde 8
    Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve
      görüşler tamamıyla yazara aittir.
       Görüş ve önerileriniz için:
        dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8