Page 15 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 15

İYİ UYGULAMA
                ‘ATIK DÖNÜŞÜM TİMİ’

              YILDIRIM SOKAKLARINDA
     Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerini toplayanlara statü kazandırmak
      ve toplanan atıkları kayıt altına almak amacı ile bir ilke imza attı. ‘Yıldırım Atık
            Dönüşüm Timi’ Projesi ile ilk etapta 70 kişi istihdam edildi.
     ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Bele-
     diyesi, atıkların geri dönüşümü için ‘Yıldırım Atık Dö-
     nüşüm Timi’ uygulamasını hayata geçirdi. ‘Yıldırım
     Atık Dönüşüm Timi’ uygulaması ile sağlık sigortaları
     ve düzenli gelirleri olmayan geri dönüşüm malzemesi
     toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence altına
     alan Yıldırım Belediyesi, uygulama ile 18 yaş altı çocuk
     gruplarının çalıştırılmasının önüne geçti.
     Uygulama, geri dönüşüm malzemesi toplayanları tek
     elden kontrol altına alıp denetimlerini de kolaylaştırdı.      Yıldırım Belediye Başkanı
     ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ ile atıkların lisansı olma-         Oktay YILMAZ
     yan uygunsuz alanlarda depolanmasından dolayı olu-
     şan çevre kirliliğinin de önüne geçilecek.
     Projeyle güvenlik sorunlarının da ortadan
     kaldırılması amaçlanıyor.
     Atıkların geri dönüşümü konusunda birçok
     yeniliğe imza attıklarını belirten Belediye
     Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediye-
     si olarak sıfır atık noktasında kalıcı adım-
     lar atıyoruz. Yıldırım’da atık dönüşümde
     bir ilk olan ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’
     uygulaması ile ‘çek çek’ diye tabir edilen
     el arabaları ile atık toplanmasının önüne
     geçiyoruz. Bu iş ile geçimini sağlayan va-
     tandaşlarımızı da ‘Yıldırım Atık Dönüşüm
     Timi’ bünyesine alıyoruz. Böylelikle bu
     hemşehrilerimize araç temin ediyor ve
     sosyal güvenceli istihdam imkânı sağlamış
     oluyoruz. Elektrikli atık toplama araçları-
     mızdaki GPS sistemi ile de araçların ta-
     kibini yapıyoruz. ‘Yıldırım Atık Dönüşüm
     Timi’ ile bu işe bir standart getirdiğimiz uygulama so-
     nucunda hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın
     yüzü gülüyor. Yıldırım’da atıklar güvenli bir ortamda
     dönüşüyor.” dedi.


                                             İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20