Page 14 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 14

İYİ UYGULAMA

                     GÜNDE 30 ADET

             GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ        Konyaaltı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu üretim
        atölyesi ile bütçe giderinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediye, öz kaynaklarla
                ürettiği konteynerlerden yüzde 50 tasarruf ediyor.

     Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki evsel atıkların top-
     lanması amacıyla kullanılan çöp ve geri dönü-
     şüm konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.
     Belediye, piyasanın yarı fiyatına yaptığı imalat
     ile bu alandaki giderlerini yüzde 50 oranında
     azalttı. Ayrıca, çeşitli sebeplerle zarar gören kon-
     teynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeni-
     den kullanıma sunuluyor.
     Atölyede hem Temizlik İşleri Müdürlüğünün ih-
     tiyacı olan konteynerler üretiliyor hem de Çevre
     Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün diğer amba-                Konyaaltı Belediye Başkanı
                                             Semih ESEN
     laj atıklarını topladığı konteynerler imal ediliyor.
     Atölyede tam kapasite çalışıldığında ise günde
     30 adet geri dönüşüm konteyneri üretilebiliyor.
     Üretim atölyesinde çöp konteyneri, mobil atık  teynerleri de onarıp tekrar kullanıma gönderdiklerini söyledi.
     getir merkezi, geri dönüşüm kumbaraları gibi  Yaptıkları üretim ile önemli öcüde tasarruf sağladıklarını dile
     temel malzemeleri üreterek, bu alanda bütçede  getiren Esen, “Amacımız bu alandaki giderleri minimuma in-
     yüzde 50 kar ettiklerini ifade eden Konyaaltı  dirmektir. Kaynakların ve bütçenin kullanımında en yüksek
     Belediye Başkanı Semih Esen, hasar gören kon- düzeyde verimliliği esas alıyoruz.” dedi.      İller&Belediyeler 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19