Page 13 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 13

İYİ UYGULAMA                 TÜRKİYE’DE BİR İLK:


                ATIK TUTUCU SİSTEMİ        Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
       tarafından özel bir Vakfın desteği ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen
     Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen
             “Atık Tutucu Sistemi” ile 2 ayda 4,5 ton atık toplandı.     Kemer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak De-
     resi için tasarlanan Atık Tutucu Sistemi, denize giden
     atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılın-
     ması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısın-
     dan da önemli bir rol üstleniyor.

     Patentli tasarımı ile Ocak 2021’de Antalya’nın Kemer
     ilçesinde hayata geçirilen ‘Temiz Nehir Temiz Deniz
     Projesi’nin, tasarımı bir buçuk yıl, inşası ise iki ay sür-
     dü. Akarsuyu filtreleme yoluyla atıkları toplayan ve ilk
     olarak Kemer-Karabucak Deresi için tasarlanan atık
     tutucu, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları       Kemer Belediye Başkanı
                                        Necati TOPALOĞLU
     ve estetik değerleriyle dikkat çekiyor. Sistemde, akar-
     suyla taşınan suyun bir bölümü, engeller vasıtasıyla filt-
     releme elemanlarına yönlendiriliyor ve bu engeller su
     içerisindeki katı atıkları tutuyor. Böylece katı atıkların
     denize iletilmesi engelleniyor. Kalıcı bir sistem olarak
     tasarlanan Proje ile yıl boyu nehir ve deniz kirliliğine  cıyla Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm
                               Projesi kapsamında Kollekt uygulamasını daha önce
     çözüm sunmak amaçlanıyor.
                               başlattıklarını hatırlatan Topaloğlu, “Bu uygulama
     Başkan Topaloğlu: “Yenilikçi bir yaklaşıma ev    sayesinde, yapılan bildirimleri dikkate alarak doğaya
     sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”      terkedilmiş olan tonlarca plastiği geri kazandık. Yine
     Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu her zaman  Kollekt uygulaması sayesinde çeşitli atıkların su yol-
                               larında dağınık olarak biriktiğini ve yağışlarla denize
     yeniliklere açık bir belediye olduklarını ve Kemer’i  ulaştığını gözlemledik. Şimdi bu atık tutucu ile denize
     daha temiz bir ilçe haline getirmek için önemli projele- ulaşan atıkların bir kısmının da önüne geçmiş, aynı
     re imza atmaya devam ettiklerini dile getirdi.
                               zamanda toplanan geri dönüştürülebilir atıkları eko-
     İlçenin atıklarının toplanması, erişilemeyen yerlere ula- nomiye kazandırmış oluyoruz. Kemer halkına en iyi
     şılması ve ilçede geri dönüşümün teşvik edilmesi ama- şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.                                             İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18