Page 12 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 12

İYİ UYGULAMA

         KADIKÖY’DE 740 TON SU TASARRUFU
        Kadıköy Belediyesi, yağmur suyu hasadı projesiyle bugüne kadar 740 ton su
       tasarrufu yaptı. İlçede, cadde ve sokakların temizliğinde kullanılan suyun yüzde
       50’si yağmurdan elde edilirken belediye birimlerindeki pilot uygulama ile sifon
               suyu ve bahçe sulamada da yağmur suyu kullanıldı.

     Tüm Kadıköy’de sudan tasarruf etmeye ha-
     zırlanan Kadıköy Belediyesi, projeye iki yıl
     önce pilot uygulama ile başladı. Kadıköy Be-
     lediyesi, ilk sistemini Kemal Sunal Parkı ve
     Ekolojik Yaşam Merkezinde kurdu. Merkezin
     bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin
     sulama suyu ihtiyacı bu sistemden karşılandı.
     Kullanılan suyun 20 tonu yağmur suyundan
     elde edildi.
     Kozyatağı’nda bulunan Abdullah Öğücü Kız
     Öğrenci Yurduna kurulan yağmur suyu ha-               Kadıköy Belediye Başkanı
     sat sistemiyle çatıdan alınan yağmur suyu               Şerdil Dara ODABAŞI
     depolarda biriktirilerek tekrardan odalardaki


                                   rezervuarlara verildi. Böylelikle 200 ton yağ-
                                   mur suyu kullanarak, içilebilir kalitede suyun
                                   kanalizasyona gitmesi önlenmiş oldu.
                                   Üçüncü çalışma ise Kadıköy Belediyesi Ka-
                                   yışdağı Hizmet Biriminde gerçekleşti. Birim-
                                   de kurulan yağmur suyu hasat sistemiyle 520
                                   tonluk yağmur suyu hasadı yapıldı ve böyle-
                                   likle içilebilir kalitede suyun da israf edilmesi
                                   engellendi.
                                   Hizmet birimine ait 8 sokak yıkama aracı,
                                   cadde ve sokakları yıkamakta kullanılan su,
                                   kurulan 100 tonluk yağmur suyu deposundan
                                   karşılanıyor. Böylelikle cadde ve sokakların
                                   yaklaşık yüzde 50’si yağmur suyu ile temizle-
                                   niyor. Belediye, ilçede yağmur suyunun kul-
                                   lanım alanını daha da genişletmeyi planlıyor.

      İller&Belediyeler 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17