Page 11 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 11

İYİ UYGULAMA
       ETİMESGUT´TA EVDE BAKIM HİZMETİ      Etimesgut Belediyesi kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştiremeyen yaşlı,
          hasta ve engellilere ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti sunuyor.


     Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütü-
     len hizmet kapsamında belediyenin tespitleri ve gelen
     talepler üzerine evde bakıma ihtiyacı olan vatandaş-
     lar belirleniyor.
     4 kişiden oluşan sağlık ve bakım ekibi özel ekipman-
     larıyla vatandaşları evinde ziyaret ediyor.

     Sağlık ekibi önce tansiyon, ateş ölçümü gibi rutin mu-
     ayenelerini gerçekleştiriyor, açık yarası olup olmadığı-
     nı tespit ediyor. Hasta, engelli ve yaşlının sağlık duru-
     muna göre yapılacak işlemler sıralanıyor.              Etimesgut Belediye Başkanı
                                         Enver DEMİREL
     İhtiyaca göre, saç, sakal ve tırnaklar kesiliyor, özel ba-
     kımları itinayla yapılıyor. Özel şişme banyo yatağında
     ozonlu su cihazı ile banyoları yaptırılan vatandaşlar
     için sağlık ekibi her ihtimale karşı teyakkuz halinde  vatandaşların mutlaka belediyeye başvurması gerek-
     bekliyor. Bu hizmet engel ve hastalık durumuna göre  tiğini söyledi. Demirel, “Şehrimiz ve insanımızı sevi-
                               yoruz. Hayatın her alanında, insanımıza dokunan,
     ayda 2-3 kez tekrarlanıyor.
                               onların yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler gerçekleş-
     Belediyenin bu hizmeti özellikle hastasını kaldırıp in- tiriyoruz.” dedi.
     dirmekte zorlanan ebeveynlerle yatağa bağımlı hasta-
     lar ile engelliler için büyük önem taşıyor.

     Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, evde sağ-
     lık ve bakım hizmetinin çok önemli bir sosyal proje
     olduğunu belirterek, böyle bir hizmete ihtilacı olan                                             İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16