Page 10 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 10

İYİ UYGULAMA
                  SOKAK HAYVANLARI

               YUVALARINA KAVUŞUYOR
      Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen sokak hayvanları, bakım ve
            tedavinin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşma imkânı da buluyor.


     Bingöl Belediyesi tarafından 16 bin metreka-
     relik alan üzerine inşa edilen Geçici Hayvan
     Bakımevinde, sokak hayvanlarının bütün
     tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılıyor.
     Gerek ihbarla bildirilen gerek vatandaş tara-
     fından getirilen sokak hayvanları tedavi edil-
     dikten sonra doğal ortamlarına salınırken,
     bazıları da kontrollü bir şekilde sahiplendiri-
     liyor. Geçici Hayvan Bakımevinde 3 yılda ya-
     ralı veya bakım ihtiyacı olan 7 bin 500 sokak               Bingöl Belediye Başkanı
     hayvanı misafir edilirken, binlercesi de yeni                Erdal ARIKAN
     yuvalarına kavuştu. 250 hayvan kapasitesine
     sahip bakımevinde 10 personel titiz bir şekil-
                                   de çalışma yürüterek hayvanları sağlığına ka-
                                   vuşturuyor.
                                   Bugüne kadar 1200 sokak hayvanını sahip-
                                   lendiren bakım evinde hayvanların bakımla-
                                   rının yanı sıra takipli ve kontrollü bir şekilde
                                   sahiplendirme de yapılıyor. Sahiplendirildik-
                                   ten sonraki süreçte hayvanların tekrar sokağa
                                   bırakılmaması için de yakından takip ediliyor.
                                   Belediye ayrıca sokak ve parklara yerleştir-
                                   dikleri mamamatiklere düzenli olarak da yem,
                                   mama ve su bırakıyor.

      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15