Page 5 - 2022_kasim_aralik
P. 5

50                         56

     Kentsel Açık Yeşil Alanlar ve İklim Değişikliği  İklim Değişikliğine Direnç ve Uyum
     Etkileri                      Politikalarında Yerel Yönetimler İçin Yol Haritası
     Doç. Dr. Elif BaYraMOĞLU, arş. Gör. Seyhan     Prof. Dr. ruşen YaMaÇLI, arş. Gör. Nihal zENGiN
     SEYHaN


     62                         74
     TBB Heyeti BM İklim Zirvesi’ne Katıldı       Türkiye ve Japonya Afetle Mücadelede İş Birliği
                               Yapacak
      46 ÇÖPE GİtMİYOR GübREYE DÖNüŞüYOR         68 bELEDİYELER SU KAYIPLARI EtKİNLİĞİ

      47 İKLİM ELÇİLERİ                  71 tbb’DE tRAfİK MüHENDİSLİĞİ ÇALIŞtAYI
      48 ÇEVRE HASSASİYEtİ                72 SüRDüRüLEbİLİR tURİZMDE bELEDİYELERİN
                                  ROLü KONfERANSI
      49 228 tON KIYAfEt AtIĞI GERİ DÖNüŞüME
        KAZANDIRILDI                   76 bELEDİYELERDE AİLE DANIŞMA HİZMEtLERİ
                                  ÇALIŞtAYI DüZENLENDİ
      62 bELEDİYE bİRLİKLERİ tbb’DE tOPLANDI
                                77 tbb bAŞKANI fAtMA ŞAHİN cEMR bAŞKAN
      63 ASbESt fARKINDALIK EĞİtİMİ DüZENLENDİ        YARDIMcISI SEÇİLDİ ● DüNYA SU KONSEYİ 9.
        ● tbb VE ÇALIŞMA bAKANLIĞINDAN İŞ bİRLİĞİ      GENEL KURULU
        PROtOKOLü
                                78 SORU-cEVAP
      67 tbb’DE RESMİ YAZIŞMA EĞİtİMİ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10