Page 4 - 2022_kasim_aralik
P. 4

içindekiler

      12                         18

      27. Taraflar Konferansı Sonuçları Işığında     İklim Değişikliğinin Birey, Toplum, Çevre ve
      AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu        Şehir Sağlığı Üzerine Etkileri
      Nikolaus Meyer LaNDrUt               Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
      22                         26
      Hava Kirliliğinin İklim Değişikliğine Etkisi    İklim Değişikliğine Karşı Dirençli Şehir
      Hatice ÇaKIr                    Uygulamaları
                               ramazan DEĞirMENci, Gözde Nur aKŞaN,
                               Seçil HaDIMLIOĞLU, Berna YILMaz

      04 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI            35 “ARtI KARt”
        AKILLI ŞEHİRLER/ SELaHattiN GürKaN
                                36 ÇEVRE DOStU ŞEHİR KütAHYA
      08 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖNLEM ALMAYA       PrOf. Dr. aLiM IŞIK
        DEVAM EDİYORUZ/ ÖzLEM ÇErÇiOĞLU
                                39 KAtIK OtObüSü 1 HAftADA
      11 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE EtKİN MücADELE        1.2 tON AtIK tOPLADI

      17 SüRDüRüLEbİLİR ENERjİ VE İKLİM         40 “KüRESEL DüŞüN, YEREL HAREKEt Et”
        DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ÇALIŞtAYI          BEKir aKSUN

      31 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI tOPLANtISI    43 EtİK EĞİtİcİ EĞİtİMİ üÇüNcü KEZ
                                  DüZENLENDİ
      32 “DüNYAMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”
        MEHMEt zEYBEK                  44 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MücADELE
                                  DOÇ. Dr. aSIM BaLcI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9