Page 3 - 2022_kasim_aralik
P. 3

F
                           Fatma Şahinatma Şahin
     Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi  Türkiye Belediyeler Birliği veürkiye Belediyeler Birliği ve
                         T
         Fatma ŞAHİN         Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıep Büyükşehir Belediye Başkanı
                       Gaziant
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Dr. Hayri BARAÇLI
         Yayın Kurulu
                       Kıymetli Okurlar,
       Dr. Hayri BARAÇLI (Başkan)
         Dr. Ahmet KAZAN
                       Yerel yönetimlerle ilgili ülkemizin en kıdemli yayını olan İller ve Belediyeler Dergisi,
          Ahmet OKAY
                       özenle hazırlanan içeriği ve zengin görselleriyle okurlarıyla bir kez daha buluştu. Her
          Cemal BAŞ         zaman olduğu gibi dergimize olan desteğiniz ve yoğun ilginiz için şimdiden siz değerli
         Cenk KADIOĞLU        okurlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
         Cüneyt TÜRKMEN
                       Dergimizin her sayısında daha sürdürülebilir bir dünya, temiz bir çevre, güvenli, akıllı ve
         Halil İbrahim AZAK
                       dirençli şehirler üzerine yoğunlaşmaya ve bu konuda farkındalık oluşturarak iyi uygula-
          Kayhan ÖZÜM
                       maları duyurmaya gayret ediyoruz. Dünya hepimizin ortak evi ve ikinci bir evimiz yok.
         Nilüfer SİVRİKAYA
                       Son yıllarda yaşanan krizler, hastalıklar, salgınlar, savaşlar, iklim değişikliği ve buna bağlı
         Nuraydın ARİKAN
                       afetler bize dünyamızı koruyamadığımızı acı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Yaşamımı-
       Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM
                       zın kaynağı “su” ile ilgili de kritik bir süreç yaşıyoruz. Tüm dünyada su kıtlığı ve gıda
         Yüksel KOÇAK
                       güvenliği önemli bir sorun olarak karşımızı çıkıyor. Su yoksa tarım yok, gıda yok kısacası
         Zeliha MERCİMEK       hayat yok. İklim değişikliğine bağlı olarak yağışlar azalıyor, nehirler ve sulak alanlar
                       kuruyor. Oysa bu dünya bize miras değil, emanet. Bu yaşanan sorunlardan gereken
         İçerik-Tasarım       dersleri çıkarak önlemlerimizi almadığımız takdirde çocuklarımıza bırakacak yaşanabilir
     Kurumsal Yayıncılık/Baha GÜLTEKİN  bir dünya olmayacak.
                       Değişim yerelde başlıyor. Bu farkındalığı oluşturmak, doğayı koruyarak şehirleri daha
         Yönetim Yeri        yaşanabilir kılmak için yerel yöneticilere önemli görevler düşüyor. Tek başına elbette
        Tunus Caddesi No :12      bunu başarmak mümkün değil güçlü bir iş birliği gerektiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği
        Kavaklıdere - ANKARA
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   olarak bu bakış açısıyla yerel yönetimlerimizde çevresel ve insani kalkınmaya odakla-
                       nan projelerin hayata geçirilmesini teşvik ediyor, hem yurt içi hem de yurt dışında iş
          Yayın Türü         birliklerini destekliyoruz.
       Dergimiz ayda bir yayımlanan
        yaygın süreli yayındır.    Çevre çalışmalarına yoğunlaşan yeni sayımızda belediyelerimizin çevre, sıfır atık ve
      Kasım-Aralık 2022 Sayı: 895-896  iklim değişikliği ile ilgili projelerine de yer ayırdık ve şehirlerimizi daha yaşanabilir kıl-
       Basım Tarihi:03/03/2023     mayı hedefleyen iyi uygulamaları belediye başkanlarımızdan dinledik. Sayın belediye
         ISSN 1308-6707
                       başkanlarımıza dergimize verdikleri katkılar için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
                       Ayrıca Mısır’da düzenlenen; iklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi
           Baskı          ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapıldığı Birleşmiş
                       Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP 27) ile
     Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yay.
    İvedik Organize San. Sit. 24. Cad. 729 Sok. No:17  ilgili değerlendirmelerini dergimiz okuyucularına aktaran Avrupa Birliği Türkiye Dele-
       İvedik Yenimahalle / ANKARA   gasyonu Başkanı Sayın Nikolaus Meyer Landrut’a değerli katkılarından ötürü şükran-
        Tel: 0 312 394 48 63-64
                       larımı sunuyorum.
         www.tbb.gov.tr        Birliğimiz, Belediye Akademisi kapsamında belediyecilerimizin ihtiyaç duydukları konu
                       başlıklarında eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
                       kanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğüne iş birliğinde Asbest Farkındalık Eğitimi düzenle-
                       dik. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu iş
                       birliğinde Etik Eğitici Eğitimi kapsamında belediyeler, çeşitli kamu ve kuruluşlarından
                       idareci ve personeli Birliğimizde buluştururken uzaktan eğitimlerimize de hız kesmeden
                       devam ettik.

        TBB Dergi Yayım ve Yazım    Tüm bu içeriklerin yanı sıra yerel yönetimlerimizi yakından ilgilendiren farklı konular-
         İlkeleri Madde 8      da kaleme alınan makaleler; Birliğimiz ve belediyelerimizle ilgili haberler de dergimizin
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve
       görüşler tamamıyla yazara aittir. yeni sayısındaki yerini aldı. İlgiyle okuyacağınızı ümit ediyor; yeni sayılarda buluşmak
        Görüş ve önerileriniz için:  ümidiyle esenlikler diliyorum.
         dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8