Page 15 - 2022_kasim_aralik
P. 15

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
       27. tARAfLAR KONfERANSI SONUçLARI


     IŞIĞINDA AB-tüRKİYE İKLİM POLİtİKASI


                        DİYALOĞU

                         nikolaus Meyer landrut
                      Avrupa Birliği türkiye Delegasyonu Başkanı      Küresel iklim hedefleri konusunda Avrupa Birliği, küresel ısınmayı 1,5 derece ile
      sınırlandırma hedefini erişilebilir kılmak için bir kez daha tutarlı bir kararlılık ve
      esneklik sergiledi. Zorlu bir müzakere haftasının ardından, Avrupa’nın güçlü ve
      ortak çabaları, sıkı bir mücadele sonrasında Paris Anlaşması hedeflerinin canlı
           tutulması konusunda bir anlaşmaya varılmasına yardımcı oldu.

                                              İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20