Page 10 - 2022_kasim_aralik
P. 10

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖNLEM


              ALMAYA DEVAM EDİYORUZ                          Özlem ÇerÇioğlu
                        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı      İklim değişikliği, hayatımızı temelden değiştirmekte ve kimi noktalarda da geri
       dönüşü olmayan bir yıkım yaratmaktadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu
      yıkımın önüne geçebilmek için çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet
      üretmektedir. Bu çerçevede Aydın’daki 17 ilçeyi de kapsayacak şekilde yerel iklim
               eylem planı hazırlık çalışmalarını yürütmekteyiz.

      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15