Page 6 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 6

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI        AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI      (SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK İÇİN BİR ARAÇ)
     Mevcut trafik sorunlarına karşı bir çözüm önerisi olarak kentlerde uygulanması
     teşvik edilen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları” Avrupa Komisyonu
    tarafından geliştirilen ve AB ve ötesindeki şehirlerde ulaşım planlamasına yönelik
     bir öneri sunan kılavuz belgedir. Sosyal, çevresel ve ekonomik hedefleri dikkate
    alarak belediyeler tarafından hazırlanması beklenen bu planlarda, bölgesel düzeyde
     altyapı liderliğindeki kentsel ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.     İller&Belediyeler 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11