Page 5 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 5

48                         64
     Kanada Halıfax Belediyesi Slow Street Anlayışı   İklim Değişikliği Görüşüldü
     (Vernon Sokağı Uygulaması)/
     Dr.Öğr.üyesi Yelda DUrgUn ŞAHin    66                         72
    TBB 2022 Ekim Ayı Olağan meclis Toplantısı     Belediye Başkanlığı Görevi Yapmış Olan
                              Emeklilere makam Tazminatı Ödenmesi ve 7417
                              Sayılı Kanun’un Getirdikleri/ Akın ŞimŞek


     56 LOcALINTERNATIONAL 2022             65 TEPEBAşI BELEDİYESİNDEN İSTASYONDAN
                                 BAğIMSIZ ELEKTRİKLİ BİSİKLET
     57 “BİSİKLETİNİZİ ALIN, BU EşSİZ HEYEcANA SİZ     DT. AHmeT ATAÇ
       DE KATILIN”
                               68 TüRKİYE VE AVUSTURYA BELEDİYELERİ
     58 BELEDİYE HUKUKçULARI TBB’DE BİR ARAYA       İş BİRLİğİNE GİDİYOR
       GELDİ
     60 SUKİ GENEL MüDüRLERİ KOMİSYONU         69 YAşLILARIN SORUNLARINI ARAşTIRMA
       TOPLANDI                      KOMİSYONU TOPLANDI

     61 e-BELEDİYEcİLİK SİSTEMİ PROJESİ TANITILDI    69 UcLG DüNYA KONGRESİ
     62 MATRA-cA PROJE SONUçLARI İSTİşARE        70 ULAşIM DAİRE BAşKANLARI İSTİşARE
       TOPLANTISI                     TOPLANTISI
     63 üRDüN HEYETİ TBB’Yİ ZİYARET ETTİ         77 KANOYLA KüREK çEKTİLER
                               78 SORU-cEVAP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10