Page 3 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 3

F
                          Fatma Şahinatma Şahin
    Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi  Türkiye Belediyeler Birliği veürkiye Belediyeler Birliği ve
                        T
        Fatma ŞAHİN         Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıep Büyükşehir Belediye Başkanı
                      Gaziant
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Dr. Hayri BARAÇLI
        Yayın Kurulu        Kıymetli Okurlar,
      Dr. Hayri BARAÇLI (Başkan)
                      Türkiye Belediyeler Birliğinin 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlük görevini
        Dr. Ahmet KAZAN
                      yürüttüğü Hareketlilik Haftası’na en aktif katılımı gösteren ülkemiz, bu yıl da belediye-
         Ahmet OKAY        lerimizden ve halkımızdan yoğun ilgi gördü ve tüm yurtta renkli etkinliklerle kutlandı.
         Cemal BAŞ
        Cenk KADIOĞLU        Çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalığın artmasına vesile olan Av-
        Cüneyt TÜRKMEN        rupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Daha iyi bağlantılar kur” temasına uygun pek
        Halil İbrahim AZAK      çok etkinlik gerçekleştirdi. Son üç yıldır olduğu gibi ülkemiz, 2022 yılında da 47 ülkeden
                      2 bin 738 kent ve kasabanın katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası’na 495 belediye ile ka-
         Kayhan ÖZÜM
                      tılımın en fazla olduğu ülke oldu. Bu gurur tablosunu ülkemizdeki zihinsel dönüşümün
        Nilüfer SİVRİKAYA
                      bir işareti olarak değerlendiriyor, tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum.
        Nuraydın ARİKAN
      Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM
                      Elbette bu hareketlilik dergimiz sayfalarına da yansıdı. Bütün yurttaki hareketli ve renkli
        Yüksel KOÇAK        etkinlikleri okurlarımız için derledik. Bunun yanı sıra bu konudaki röportajlar da dergi-
        Zeliha MERCİMEK       mizdeki yerini aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Fa-
                      ruk Kaymakcı, Hareketlilik Haftası ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.
        İçerik-Tasarım       Ayrıca Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Isparta Belediye Başkanı
     Kurumsal Yayıncılık/Baha GÜLTEKİN Şükrü Başdeğirmen ve Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni de belediye olarak
                      haftaya verdikleri katkıları okurlarımızla paylaştılar. Kendilerine dergimize verdikleri des-
                      tek için şükranlarımı sunuyorum.
        Yönetim Yeri
       Tunus Caddesi No :12     Bildiğiniz gibi teknoloji hızlanıyor, hareketimiz azalıyor. Çoğu zaman ofiste veya evde
       Kavaklıdere - ANKARA
      Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   masa başında saatler geçiriyor, en kısa mesafelere bireysel araçlarımızla gitmeyi tercih
                      ediyoruz. Yetersiz fiziksel aktive günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan
         Yayın Türü         obeziteye yol açıyor. Bireysel araç kullanımındaki artış çevreyi kirletiyor. Bisiklet bu iki
      Dergimiz ayda bir yayımlanan   olumsuz etkeni de ortadan kaldırmak için en doğru araç olarak karşımıza çıkıyor. Bisik-
                      let artık bir spor ve hobi vasıtası olarak değil bir ulaşım aracı olarak görülmeli. Bisiklet
       yaygın süreli yayındır.
   Ağustos-Eylül-Ekim 2022 Sayı: 892-893-894 sürücüsü trafikteki diğer otomobil sürücüleri gibi görülmeli ve kurallara riayet etmeli.
      Basım Tarihi:13/01/2023     Unutmayalım bisiklet hem beden hem ruh sağlığı artırır, çevreyi ve bütçeyi korur. Bu
        ISSN 1308-6707       nedenle belediyeler bisiklet ulaşımını kolaylaştıracak çalışmalara hız vermeli ve bisikletle
                      şehrin dört bir köşesine kesintisiz ulaşımı sağlayacak alt yapılar sağlanmalıdır.
          Baskı
     Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yay.  Belediyelerimiz bu konuda çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar ancak henüz ye-
   İvedik Organize San. Sit. 24. Cad. 729 Sok. No:17  terli seviyede olduğumuzu söylemek mümkün değil. Bisiklet ve yayaların önündeki en-
      İvedik Yenimahalle / ANKARA   gelleri kaldırmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bisikletle entegre toplu ulaşım sistemleri,
       Tel: 0 312 394 48 63-64
                      bisiklet otoparkları, bisiklet üst geçitleri ve bisiklet kiralama sistemleri tüm şehirlerimizde
                      en kısa zamanda yaygınlaşacak ve halkımız da bu zihinsel dönüşümü yakalayacaktır.
        www.tbb.gov.tr        Dergimizin bu sayısında Çorum’dan Gaziantep’e, Mersin’den Isparta’ya İzmir’e uzanan
                      Hareketlilik Haftası kutlamalarına yer verdik. Her zaman olduğu gibi soru-cevaplar da
                      dergimiz sayfalarındaki yerini aldı. Bunun yanı sıra uzmanlarca kaleme alınan güncel
                      makaleler de okurlarımızın ilgisine sunuldu. Sizi dergimizle baş başa bırakırken gösterdi-
                      ğiniz ilgiye teşekkür ediyor; bol “hareketli” günler diliyorum.
       TBB Dergi Yayım ve Yazım
        İlkeleri Madde 8
    Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve
      görüşler tamamıyla yazara aittir.
       Görüş ve önerileriniz için:
        dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8