Page 5 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 5

54                         62
     Yeni Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde       Kapsayıcı Kentler
     Belediyelerde Stratejik Planın Güncellenmesi
    66                         72

    Yerel Turizm ve Ekonomik Kalkınma          Başkan Şahin Paris’te OECD Toplantısında
                              Konuştu
     40 yaşlılık ve evde Bakım              65 tÜrkiye’nin atık ısı ile ısıtılan ilk ÇiÇek
       HiZmetleri: kÖyceğiZ Örneği             serası
     46 vakıFlar HaFtası’na ÖZel ProGram         69 Üreticiye damıZlık koÇ dağıtıldı
     49 ÖZel tasarım aHşaP duraklar           70 tBB ve BoğaZiÇi Üniversitesi iş Birliğiyle
       HiZmete sunuldu                   sÜrdÜrÜleBilir şeHirler Çalıştayı
     50 Bucak’tan Gelen                 74 divriği ulu camii ve darÜşşiFası
       atık yÖnetimi Başarısı
                               78 soru-cevaP
     60 avruPa Birliği Proje yÖnetim
       metodolojisi (Pm )
               2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10