Page 4 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 4

içindekiler     04                         10
     Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı          Fatma Şahin OECD’nin Şampiyon Belediye
                               Başkanları Arasında
     12                        30

     Gençlik ve Spor Çalıştayı Gerçekleştirildi     Görevden Uzaklaştırma ve Sonuçları ile
                               Sorumluluklar

     09 Hayvan Hastanesi kuruluyor            22 “tariHi leZZet durağı Projesi” Başlıyor
     16 ev kadınları Hane ekonomisine          23 139 ilkokula 278 akıl ve ZekÂ
       katkı sağlayacak                  oyunları armağan edildi

     17 tÜrkiye’nin atık ısı ile ısıtılan ilk ÇiÇek   24 antalya yerelden kalkınıyor
       serası
                               27 “Bisiklet Bakım istasyonu’’
     18 tÜrkiye’nin ilk adil ticaret kenti         Çocukların ayağına Gitti
     20 “ZiHa”lar ilk keZ kullanıldı           28 konya troPikal keleBek BaHÇesi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9