Page 3 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği Adına Sahibi
        Fatma ŞAHİN
     Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
    (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı)
                          Fatma Şahin
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
       Doç. Dr. Birol EKİCİ
                        Türkiye Belediyeler Birliği ve
        Danışma Kurulu        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
      Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
       Prof. Dr. Aşkın ASAN
        Yusuf Ziya YILMAZ      Değerli Okurlar,
        Hayrettin GÜNGÖR
         Kadir KARA         Ülkemizin belediyecilik alanındaki en uzun soluklu yayını olan İller ve Belediyeler Der-
        Dr. Hasan AKGÜN       gisi; Birliğimizden ve belediyelerimizden haberler, uzmanlarca kaleme alınan rehber
         Hasan KILCA
        Mücahit YANILMAZ       niteliğinde makaleler, belediyelerimizden iyi uygulama örnekleri ve soru-cevap bölü-
        Dr. Veysel TİRYAKİ      münden oluşan yeni sayısıyla okurlarının beğenisine sunuldu. TBB Mayıs Ayı Olağan
      Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN    Meclis Toplantısını geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleştirdik. Uzun zaman sonra, yo-
     Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
       Prof. Dr. Tekin AKDEMİR    ğun pandemi tedbirleri altında ilk kez yüz yüze bir araya geldiğimiz bu önemli günde
                      yeniden TBB Başkanlığı görevine seçilmekten duyduğum heyecan ve mutluluğu sizlerle
       Doç. Dr. Asım BALCI
        Dr. Buğra GÖKÇE       paylaşmak istiyorum. Aynı gün seçimle belirlediğimiz encümen üyelerimizi de tebrik
        İsmail DESTAN        ediyor, “Birlikte Belediyecilik” anlayışı ile başarılı çalışmalara imza atacağımıza inandı-
        Muhsin ERYILMAZ       ğımı belirtmek istiyorum.
        Yayın Kurulu
       Kayhan ÖZÜM(Başkan)
                      Bildiğiniz üzere Covid-19 pandemi sürecinde küresel bir sorunla ulusal bir mücadele
        Ahmet KAZAN         verdik. Toplumun her kesimi bu süreçten olumsuz etkilendi. Özellikle eğitim-öğretim
         Ahmet OKAY
         Cemal BAŞ         sistemlerinde zorunlu olarak büyük bir değişim yaşandı ve öğrencilerimiz eğitimlerine
                      uzaktan devam etti. Belediyelerimiz bu dönemde tüm imkânlarıyla çocuklarımızın ha-
        Cenk KADIOĞLU
        Cüneyt TÜRKMEN        yatını kolaylaştırmaya gayret etti. Meclis toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımız Sa-
       Gülfem KIRAÇ KELEŞ      yın Ziya Selçuk da belediyelerimize eğitim faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederek MEB
        Halil İbrahim AZAK
        İpek NAL GÖRGÜN       tarafından hazırlanan “Telafide Ben de Varım” programını belediyelerimizle paylaştı.
        Nilüfer SİVRİKAYA      Meclis toplantımızla ilgili bütün detaylara dergimiz sayfalarından ulaşabilirsiniz.
        Nuraydın ARİKAN
      Ramazan Özcan YILDIRIM     Ülkemiz belediyeleri adına önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğim Ekonomik İş-
        Yüksel KOÇAK
        Zeliha MERCİMEK       birliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye
                      Başkanları Koalisyonu’na davet edilmem ile ilgili de mutluluğumu siz değerli okurları-
        İçerik ve Tasarım      mızla paylaşmak isterim. Ülkemizin yerel yönetimler alanındaki başarısının bir göster-
       Kurumsal Yayıncılık
        Baha GÜLTEKİN        gesi olarak kabul edebileceğimiz bu davet vesilesiyle belediyelerimizin iyi örneklerini
                      duyurma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama fırsatı bulacağımdan dolayı duyduğum
        Yönetim Yeri
       Tunus Caddesi No. :12     heyecan ve kıvancı da ifade ederim. Paris’te aldığım bu ödül Türk belediyeciliğine ve-
                      rilmiş bir ödüldür. Birliğimiz; bakanlıklar, STK’lar ve üniversitelerle iş birliklerine devam
       Kavaklıdere - ANKARA
      Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği
       Faks: (0312) 419 21 30     ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Gençlik ve Spor Çalıştayı” ve Boğaziçi Üniversitesi iş bir-
       e-posta: dergi@tbb.gov.tr
         Yayın Türü         liğiyle gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı” bu faaliyetlerimiz arasında
      Dergimiz ayda bir yayımlanan   yer aldı. Ayrıca; 19 Mayıs gününe özel “1915 Olaylarını Anlamaya Doğru: Gençleri-
                      mizin Bilmesi Gerekenler Etkinliği”ni alanında uzman panelistlerin katılımıyla çevrim
       yaygın süreli yayındır.
        Mayıs Sayı: 877       içi düzenledik. Vakıflar Haftası kapsamında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaklığında
                      düzenlediğimiz “Vakıf Kuran Kadınlar Konferansı”nda vakıf medeniyetini yaşatmak için
                      neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bu toplantılarımıza da dergimizde geniş yer ayırdık.
      Basım Tarihi:09/07/2021
        ISSN 1308-6707
          Baskı          Yeni sayımızda belediyelerimizin tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında iyi uygula-
   Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yayıncılık ma örneklerinin yanı sıra; TBB Proje ve Finans Birimi uzmanlarımızca kaleme aldığı
     İvedik Organize San. Sitesi 24. Cad.
        729. Sok. No:17       “Avrupa Birliği Proje Yönetim Metodolojisi”, “Kapsayıcı Kentler” ve “Yerel Turizm ve
                      Ekonomik Kalkınma” başlıklarında makaleler okurlarımızın ilgisine sunuldu. Keyifle
      İvedik Yenimahalle / ANKARA
       Tel: 0 312 395 37 38     okuyacağınızı umuyoruz.
        www.tbb.gov.tr
       TBB Dergi Yayım ve Yazım    Büyük bir ihtimamla hazırladığımız bütün bu içerikler ve daha fazlasını sizlerin takdirine
        İlkeleri Madde 8      sunarken, bugüne kadar dergimize gösterdiğimiz teveccüh için şükranlarımı sunuyor;
    Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve  bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle esenlikler temenni ediyorum.
      görüşler tamamıyla yazara aittir.
       Görüş ve önerileriniz için:
        dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8