Page 14 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 14

HABER
            GenÇlik ve Spor ÇalıŞtaYı


                  GerÇekleŞtirildi
     Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep valiliği ve
    türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğinde düzenlenen Gençlik ve Spor Çalıştayı 21
                    mayıs’ta Gaziantep’te yapıldı.     İller&Belediyeler 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19