Page 13 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 13

HABER
                                      belediye başkanından oluşan bu
                                      girişime yalnızca bu alanda ba-
                                      şarılı çalışmalar yürüten belediye
                                      başkanları davet edildi. Bu ba-
                                      kımdan Fatma Hanım’ın buraya
                                      davet edilmesi bizleri gururlandır-
                                      dı.” dedi.


                                      AK Parti Genel Başkan Vekili ve
                                      Eski Başbakan Binali Yıldırım,
                                      “Fatma Hanım’ın imza attığı sos-
                                      yal projeleri hepimiz biliyoruz.
                                      Bir şehir devlete bağımlı olmaya
                                      devam ederse kalkınmasını ger-
                                      çekleştiremez.  Gaziantep öyle
                                      bir şehir ki birçok şehrimizden
                                      farklı bir şehir. Devlete bağımlı
                                      değil tam tersi devletin yükünü
                                      azaltan bir şehir. Bunun nedeni
                                      de özel sektörün dinamiklerini
    rülebilir bir dünya için ekonomi Fatma Şahin’in OECD Kapsayı- çok iyi kullanması. Oluşturdu-
    kadar insani bakış açısı da gere- cı Büyüme Girişimi-Şampiyon  ğu istihdam, oluşturduğu katma
    kir. Yetimin bakışı, yoksulun ba- Büyükşehir Belediye Başkanları  değer, ihracatta on milyarı aşan
    kışı, muhtacın bakışı, gencin, ço- Girişimi’ne katılımı vesilesiyle bir  ekonomiye katkı Gaziantep’in
    cuğun, kadının bakışı gerekiyor. aradayız. OECD’nin bu girişimi  farkını ortaya koyuyor.” şeklinde
    Eğer bu dünya 1,5 derece daha bundan beş yıl önce dünyada  konuştu. Programın sonunda gü-
    ısınırsa torunlarımıza bırakacağı- artan eşitsizliklerle mücadelede  nün anısına fotoğraf çektirilirken,
    mız bir dünya kalmayacak. İyiler yerel yönetimlerin bir araya gel- Gaziantep’e özgü lezzetler ikram
    şampiyon olana kadar, yaşatan- mesi vesilesiyle hayata geçirildi.  edildi.
    lar şampiyon olana kadar gidecek Dünyada altmış dört büyükşehir
    çok yolumuz var.” ifadelerini de
    kullandı.
    Ardından söz alan Adalet Ba-
    kanı Abdülhamit Gül, “Ülkemiz
    için, Gaziantep için çok önem-
    li bir mutluluğa tanık oluyoruz.
    Gaziantep Büyükşehir Belediye
    Başkanımız Fatma Şahin’in şam-
    piyon belediye başkanları arasına
    girmesinden büyük gurur du-
    yuyoruz. Bu alandaki birinciliği
    OECD nezdinde tüm dünyaya
    aktaracak birikime, tecrübeye,
    aşka ve heyecana sahiptir Başka-
    nımız.” açıklamasını yaptı.
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop
    ise, “Bugün Gaziantep Büyük-
    şehir Belediye Başkanımız Sayın                                             İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18