Page 12 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 12

HABER

        Fatma Şahin oeCd’nin ŞampiYon


        BelediYe BaŞkanları araSında
      türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
      Şahin, 25 mayıs’ta ankara’da düzenlenen “oeCd kapsayıcı Büyüme Girişimi-
            Şampiyon Belediye Başkanları resepsiyonu”nda konuştu.
    OECD tarafından Şampiyon Be-   lar ve Borsalar Birliğinin Değerli  daydı. Kahramanmaraş’a teşek-
    lediye Başkanları arasına Türki- başkanı, Değerli Büyükelçilerim,  kürler.” diye konuştu.
    ye’den seçilen ilk belediye başkanı  Kıymetli Vekillerim, Değerli çalış- “Emek sevgidir. Emek verdiğin
    olan Şahin, Gaziantep’te yapılan  ma arkadaşlarım. Beni hiç yalnız  şeyi seversin. Başarı için zekân ka-
    belediye hizmetlerine değinerek  bırakmadınız. Tabi en büyük te- dar emek ve çalışma da gerekir.”
    bu hizmetlerde emeği geçen dev-  şekkür Sayın Cumhurbaşkanıma.   diyen Şahin, dünyada yaşanan
    let büyüklerine tek tek teşekkür  Sınırda kaos var, savaş var; üç  insanlık dramlarına ve çevresel
    etti. Başkan Şahin, “Saygıdeğer  yüz fabrika açtık. Sayın Cumhur- felaketlere de dikkat çekti. Şahin,
    Meclis Başkanım, Kıymetli Baş- başkanı’mız yanımızdaydı. Yüz  “Eğer çocuklar susuz kalıyorsa,
    bakanım, Değerli Bakanlarım,  otuz kilometreden su getireceğiz,  Aylan Bebekler kıyıya vuruyorsa
    Kıymetli Valilerim, Türkiye Oda- Hayrettin Başkanımız yanımız-  bu dünya sürdürülemez. Sürdü-     İller&Belediyeler 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17