Page 11 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 11

İYİ UYGULAMA
         haYvan haStaneSi kuruluYor
     amasya Belediye Başkanı mehmet Sarı, 12 bin metrekare alana kurulacak olan
     modern hayvan hastanesinin bitirildikten sonra türkiye’de örnek gösterileceğini
                          ifade etti.

                                      ve Orman Bakanlığından 49 yıllı-
                                      ğına belediyemize tahsis ettiğimiz,
                                      hayvanların sağlık durumlarının
                                      düzenli bir şekilde kontrol edilmesi
                                      için bakım odaları ve ameliyathane-
                                      ler bulunmaktadır. Hayvanlarımız
                                      doğal ortamda, huzurlu ve sağlıklı
                                      bir şekilde yaşayacaklar. Doktorları-
                                      mız, hemşirelerimiz her daim rutin
                                      kontrollerini gerçekleştirecek. 9-10
                                      milyon civarında maliyeti olan barı-
                                      nağın bir kısmını OKA’dan aldığımız
                                      destekle, geri kalan kısmını da be-
                                      lediyemiz tarafından karşılayacağız.
                                      Bugün bir sözümüzü daha icra et-
    Amasya Belediyesi, 12 bin metre- Hayvanların Yaşam Kalitesi  menin mutluluğunu yaşıyoruz. Pro-
    kare alana inşa edilecek modern  Yükselecek          je tamamlandığında tüm hayvanla-
    hayvan hastanesi için harekete geç-                 rımızın yaşam kalitesi yükselecektir.
    ti. Başkan Sarı, Türkiye’de doğal  Amasya’da hayvanların yaşam  Şehrimizdeki hayvanseverlerin de
    alanda barınak kuran tek belediye  standartlarını artırabilmek için mo- desteklerini bekliyoruz.” şeklinde
    olduklarını ifade ederek, “Geldiği- dern bir hayvan hastanesi kurdukla- konuştu.
    miz günden beri ağzımızdan çıkan  rını ifade eden Başkan Sarı, “Tarım
    sözlere riayet edeceğimizi, vatan-
    daşlarımızın da bu konuda bizlere
    güvenmelerini arzu ediyoruz. Verdi-
    ğimiz sözleri yerine getirirken sade-
    ce insanları değil şehrimizde bera-
    ber yaşadığımız hayvanlarımızı da
    unutmuyoruz. İmzasını atacağımız
    modern hayvan barınağının ihale-
    sini gerçekleştirdik. İnsanlar için na-
    sıl TOKİ’ler yapıyorsak hayvanlar
    için de huzurla, konforlu bir şekilde
    yaşayacakları güzel bir mekân ha-
    zırlıyoruz. 12 bin metrekare alana
    inşa edilecek olan bu alanda hem
    sokak hayvanlarına sahip çıkılacak
    hem de uzun süreli evinden ayrılan
    vatandaşlarımız hayvanlarını bura-
    daki barınağımıza emanet edebile-
    cekler.” dedi.                            Amasya Belediye Başkanı
                                         Mehmet SARI                                             İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16