Page 6 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 6

GÖÇ                        WORLD


                  REFUGEE DAY


           Türkiye Belediyeler Birliği          Göç çalışmaları ve yaklaşımı

       çevresel faktörler ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda kitlesel insan
      hareketliliği günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır.
      doğal afetler, savaşlar, demografik değişimler zorunlu göçün nedenleri arasında
      yer almakla birlikte daha iyi koşullar ve ekonomik refah ortamına ulaşabilmek
         amacıyla da insanlar gönüllü olarak başka ülkelere göç etmektedirler.      İller&Belediyeler 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11