Page 3 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi
         Fatma ŞAHİN
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
                           F
        Doç. Dr. Birol EKİCİ         Fatma Şahinatma Şahin
         Danışma Kurulu         T
                         Türkiye Belediyeler Birliği veürkiye Belediyeler Birliği ve
       Prof. Dr. Şükrü KARATEPE    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıep Büyükşehir Belediye Başkanı
                       Gaziant
        Prof. Dr. Aşkın ASAN
         Yusuf Ziya YILMAZ
        Hayrettin GÜNGÖR       Saygıdeğer Okurlar,
          Kadir KARA
         Dr. Hasan AKGÜN       Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, mücadelelerimiz, başarılarımız, kazandıklarımız ve kaybet-
         Hasan KILCA         tiklerimizle 2021 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tüm dünya son iki yıldır ha-
        Mücahit YANILMAZ       yatın her alanına etki eden pandemi sürecinde artık “yeni normal”e alışmaya çalışıyor.
         Dr. Veysel TİRYAKİ
       Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN    Koşullar zorlu olsa da Türkiye Belediyeler Birliği olarak her zaman olduğu gibi hız kes-
      Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN    meden çalışmalarımıza devam ediyor, ülkemizi belediyelerimizle birlikte kalkındırmak
        Prof. Dr. Tekin AKDEMİR    için hizmet üretmeyi sürdürüyoruz.
        Doç. Dr. Asım BALCI
         Dr. Buğra GÖKÇE       Dergimizin yeni sayısında dünyayı en az pandemi kadar etkileyen “göç” konusuna ge-
         İsmail DESTAN
         Muhsin ERYILMAZ       niş yer ayırdık. Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski. Tarih boyunca insanlar savaş,
         Yayın Kurulu        kıtlık, yoksulluk, doğal afetler gibi nedenlerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda
        Kayhan ÖZÜM (Başkan)      kalmışlar. Ülkemiz coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca büyük göç hare-
         Ahmet KAZAN         ketlerinin güzargâhı veya nihai durağı olmuş. 2011 yılında yaşanan Suriye Krizi’nde de
          Ahmet OKAY         insanlar, en temel hak olan yaşam hakkını sürdürebilmek için topraklarımıza sığınmış ve
          Cemal BAŞ         halkımız medeniyet kodlarından aldığı ilhamla onlara kapılarını, kalplerini ve sofralarını
         Cenk KADIOĞLU
         Cüneyt TÜRKMEN        sonuna kadar açmıştır.
        Gülfem KIRAÇ KELEŞ
        Halil İbrahim AZAK      Bugün, Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3,7
         İpek NAL GÖRGÜN       milyon olduğunu biliyoruz. Belediyelerimiz sürecin en başından bu yana sınırları içeri-
         Nilüfer SİVRİKAYA      sinde yaşayan sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geleneksel görevlerinin
         Nuraydın ARİKAN       dışına çıkarak eğitim, istihdam, sağlık ve entegrasyon çalışmalarını da görev alanlarına
       Ramazan Özcan YILDIRIM
         Yüksel KOÇAK        dâhil ettiler. Türkiye’nin başarılı göç yönetiminde belediyelerimizin katkısını göz ardı
         Zeliha MERCİMEK       etmek mümkün değil.
         İçerik-Tasarım
     Kurumsal Yayıncılık/Baha GÜLTEKİN  Göç başlığını irdelerken deneyimli belediye başkanlarımızı konuk etmek ve bu konuya
         Yönetim Yeri        onların perspektifinden de bakmak istedik. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
        Tunus Caddesi No :12      dan Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir Büyükşehir Bele-
        Kavaklıdere - ANKARA      diye Başkanı Tunç Soyer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyüka-
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   kın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
          Yayın Türü         Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Suruç Belediye Başkanı Kenan Aktaş  kentlerinde
       Dergimiz ayda bir yayımlanan
        yaygın süreli yayındır.    hayata geçirdikleri çalışmaları okurlarımızla paylaştı. Başkanlarımıza dergimize verdik-
       Kasım-Aralık Sayı: 883-884   leri katkı için şükranlarımı sunuyorum.
       Basım Tarihi:06/01/2022
         ISSN 1308-6707        Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğüm Gaziantep’te yaklaşık 500 bin mülteciyle
           Baskı          birlikte yaşıyoruz. Türkiye’de göçle ilgili bir şube müdürlüğü kuran ilk belediyeyiz. Kent-
     Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yay.  te hayata geçirdiğimiz “Birlikte Yaşam Modeli” ile ırkçılık ve nefret söylemleri şehrimizde
    İvedik Organize San. Sit. 24. Cad. 729 Sok. No:17  yer edinemedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göç Yönetimi Şube Müdürü Önder
       İvedik Yenimahalle / ANKARA
        Tel: 0 312 394 48 63-64    Yalçın “Göç Yönetiminde Gaziantep Modeli” başlıklı makalesinde önemli ayrıntıları
                       okurlarımızla paylaştı.
         www.tbb.gov.tr
                       TBB olarak her konuda olduğu gibi göç yönetimi konusunda da belediyelerimizin
                       yanında olmaya gayret ettik. Sığınmacılarla ilgili çalışan belediyelerimizi desteklemek,
                       karşı karşıya kaldıkları mali sorunları giderebilmek, proje ve fonlara erişimlerini kolay-
                       laştırmak amacıyla 2020 yılında Proje ve Finansman Birimimize bağlı olarak, “Göç
                       ve Uyum Merkezini” kurduk. Merkezimizin çalışmalarına ilişkin detaylı bilgileri ilgiyle
                       okuyacağınızı umuyoruz.
        TBB Dergi Yayım ve Yazım
         İlkeleri Madde 8      Tüm bu içeriklerin yanı sıra her sayımızda olduğu gibi Birliğimizden haberler, belediye-
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve  lerimizden iyi uygulama örnekleri, kültür-sanat köşesi ve soru/cevap bölümümüz dergi-
       görüşler tamamıyla yazara aittir.
        Görüş ve önerileriniz için:  mizdeki yerini aldı. Yeni sayımızı ilgi ve keyifle okuyacağınıza inanıyor; 2022 yılının tüm
         dergi@tbb.gov.tr      insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
   1   2   3   4   5   6   7   8