Page 6 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 6

HABER

         OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI               ANKARA’DA YAPILDI
      İller&Belediyeler 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11