Page 14 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 14

HABER

           6. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER

                     SEMPOZYUMU        Bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye
      Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Ankara
        üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara üniversitesi Ernst Reuter
      İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, 25-26-27 Ekim
                     tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

      İller&Belediyeler 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19