Page 13 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 13

İYİ UYGULAMA

            ÇİFTÇİ VE BESİCİLERE MüjDE     Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Koyunlar Artıyor,
      Meralar Şenleniyor Projesi’ ile 11 ilçede yaşayan 55 aileye bin 100 adet damızlık
      küçükbaş hayvan teslim ettiklerini ifade ederek, gelecek sene bu sayıyı 3 bine
      çıkaracakları, ayrıca 1000 ton da yem bitkisi tohumu dağıtacakları müjdesini
                            verdi.


                                       dağıtmak için gerekli çalışmaları
                                       yapıyoruz. Bu konuda amacımız
                                       kırsaldaki koyun üreticilerine gerek-
                                       li fırsatı ve desteği verip, küçükbaş
                                       hayvanlarla ilgili çalışmalarla Kay-
                                       seri’de bu projeyi hayata geçirmek-
                                       tir.” dedi.

                                       Kırsal alan nüfusunun yaşam stan-
                                       dartlarının yükseltilmesine hizmet
                                       edecek  koyunculuk  faaliyetinin
                                       yeniden canlandırılması amacıyla
                                       bir hayvancılık modelinin oluştu-
                                       rulmasını ve bu modelin geliştiril-
                                       mesini amaçladıklarını vurgulayan
                                       Büyükkılıç, “Kayseri ticaret ve en-
                                       düstri merkezi olmasının yanı sıra,
                                       salgın döneminde gördük ki tarım,
                                       hayvancılık ve gıda konuları bizim
                                       olmazsa olmazımızdır. Bu konuda
                                       her türlü desteği ve çalışmayı yap-
                   Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı   maya, dayanışma içerisinde birlikte
                      Dr. Memduh Büyükkılıç
                                       hareket etmeye hazırız. Projemiz sa-
                                       yesinde koyunlar artacak, meralar
     Başkan Büyükkılıç, ‘Koyunlar Ar- çükbaş hayvan sözü verip, hayvan- şenlenecek. Şehrimize, besicileri-
     tıyor, Meralar Şenleniyor Projesi’  cılığa desteklerini katlayarak sürdü- mize projemiz hayırlı uğurlu olsun.”
     kapsamında geçtiğimiz haziran  receklerini ifade etti.      diye konuştu.
     ayında düzenlenen tören ile Akkış-
     la, Bünyan, Develi, Felahiye, Öz- “Tarım, hayvancılık ve gıda  Başkan Büyükkılıç, çiftçilerin kaba
     vatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız,  konuları bizim olmazsa   yem üretimini artırmak için 33 bin
     Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe- olmazımızdır.”         680 dekar da 450 ton yem bitkisi
     lerinde mera varlığı doluluk oranına  Başkan Büyükkılıç, bu sayıyı ge- tohumu desteklemesi yaptıklarını ve
     göre 1100 adet damızlık koyun ve  lecek sene 3 bine çıkaracaklarını gelecek sene 1000 ton tohum dağı-
     koç dağıttı ve 2 bin adet daha kü- belirterek, “3 bin küçükbaş hayvan tımı yapacakları müjdesini de verdi.

                                              İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18