Page 12 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 12

HABER
                                       da sosyal denge tazminatı sözleş-
                                       mesi için yetki verilmesi, sözleşmeli
                                       personelin ücretinin belirlenmesi,
                                       kadro ihdası ve iptali gibi gündem
                                       maddeleri görüşülerek oy birliği ile
                                       karara bağlandı. Toplantıda ayrıca
                                       belediye başkanları söz alarak talep
                                       ve önerilerini dile getirdiler.
                                        Cumhurbaşkanlığı Kültür
                                       ve Sanat Politikaları Kurulu
                                        Başkanı İskender Pala ise
                                        konuşmasında şehirlerin
                                        tarihsel süreç içerisindeki
                                           yerine ve medeniyet
                                         bağlamındaki önemine
                                       ilişkin değerlendirmelerde
                                                 bulundu.


     çok değerli bir görevi yürütüyorsu-
     nuz, hayırlı bir işi yürütüyorsanız.
     Eğer şehirlerinizde gülümseyen
     yüzleri çoğaltabilirseniz, çoğalta-
     bildiğiniz ölçüde, bu bereketli işin
     hem bu dünyasını hem öte dünya-
     sını mamur edecek bir bahtiyarlık
     içerisindesinizdir.” Şehirlerin ta-
     sarlanmasında sanatçıların yerine
     de değinen Pala, “İmar gönülle
     alakalıdır, şehirle değil. Siz şehrin
     güzelliğini gönüllere yansıtabiliyor-
     sanız o zaman imar etmiş oluyoruz.
     Sokaklarında birbirine kaş çatarak
     bakmayan insanları olan bir şehir,
     trafik ışığında geçerken birbirine yol
     verebilecek nezaketli bir şehir nasıl
     yapabiliriz? Ancak buraya bakarak,
     kodlarımızı ona göre yaparak.” şek-
     linde konuştu.
     Gündem Maddeleri Karara
     Bağlandı
     Açılış konuşmalarının ardından
     kürsüye gelen TBB Genel Sekrete-
     ri Birol Ekici, yürütülen faaliyetler
     ve gündem maddeleri hususunda
     katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı-
      İller&Belediyeler 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17