Page 5 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 5

58                         62

     Belediye Avukatlarının Vekalet Ücret        Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Mevsimlik
     Kesintilerinde Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar     Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi
                               (EClSA)


     70                         74

     Proje Döngüsü: Planlama Aşaması           Efes Antik Kenti


      36 “Bizim Gençlerimiz, Bizim Geleceğimiz”      48 Gönüllüler kıyıDan, DalGıçlar suDan
                                  aTık TOPlaDı
      39 yılDa 750 TOn aTık sTerilize
        eDilecek                     57 DOWn senDrOmlu çOcuklar için en
                                  eğlenceli kamP
      40 meziTli Gençlik inOvasyOn merkezi
                                73 kuraklığa karşı “yağmur Bahçeleri”
      42 “Gençlerimize yeni uFuklar açacağız”
                                78 sOru-cevaP
      47 sOkak hayvanları “mamamaTik” ile
        Beslenecek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10