Page 4 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 4

içindekiler      04                         30

      Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi        TBB’de Belediye Hukukçuları Toplantısı
      Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımlarıyla
      Düzenlendi


      44                         50

      Milli Sporcu Yasemin Adar Röportajı        G-20 Çevre Bakanları Bildirisi Neleri
                               Amaçlamaktadır?

      12 Bursa Büyükşehir Gençlik kulüBü         23 “aşı ile hayaTa TuTunun”

      15 “Gençler Geleceğimiz, çıraklık         24 “Geleceğimizin TeminaTı Gençlerimizin
        Geleneğimiz”                    yanınDayız”

      17 kOnya Büyükşehir BeleDiyesi kaPsül       27 “muTFakTa Buluşalım”
        TeknOlOJi PlaTFOrmu
                                28 “Gençlik Demek Gelecek DemekTir”
      18 “DiyarBakır Türkiye’nin en Genç
        şehriDir”                    32 “işimiz Gençlik, Gücümüz Gençlik”
      20 Balıkesir uluslararası Gençlik mODeli      35 çiFTçilere ‘Güvenli TrakTör sürüş
                                  eğiTimi’
                                  139 ilkOkula 278 akıl ve zekÂ
                                  Oyunları armağan eDilDi
                                  anTalya yerelDen kalkınıyOr

                                  “BisikleT Bakım isTasyOnu’’
                                  çOcukların ayağına GiTTi

                                  kOnya TrOPikal keleBek Bahçesi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9