Page 3 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi
         Fatma ŞAHİN
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
                           F
        Doç. Dr. Birol EKİCİ         Fatma Şahinatma Şahin
         Danışma Kurulu         T
                         Türkiye Belediyeler Birliği veürkiye Belediyeler Birliği ve
       Prof. Dr. Şükrü KARATEPE    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıep Büyükşehir Belediye Başkanı
                       Gaziant
        Prof. Dr. Aşkın ASAN
         Yusuf Ziya YILMAZ
        Hayrettin GÜNGÖR
          Kadir KARA
         Dr. Hasan AKGÜN
         Hasan KILCA         Saygıdeğer Okurlar,
        Mücahit YANILMAZ
         Dr. Veysel TİRYAKİ
       Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN    Her sayısını büyük bir özenle hazırlayarak okurlarımızın ilgi ve beğenisine takdim ettiği-
      Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN    miz İller ve Belediyeler Dergimizin yeni bir sayısıyla daha karşınızdayız.
        Prof. Dr. Tekin AKDEMİR
        Doç. Dr. Asım BALCI      Ağustos ayı Birliğimiz için oldukça yoğun bir çalışma takvimiyle geçti. Belediyelerimizin
         Dr. Buğra GÖKÇE
         İsmail DESTAN        gelişmesi ve kalkınması adına birçok eğitim, toplantı, çalıştay ve kongre tertip ettik. Bu
         Muhsin ERYILMAZ       faaliyetlerimizden biri de Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz
         Yayın Kurulu        “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi” oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
        Kayhan ÖZÜM (Başkan)      Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikte geleceğimizin teminatı gençlerimizle
         Ahmet KAZAN         bir araya gelme imkânı bulduk. Ülkemizin umudu olan sevgili gençlerimizle buluşma-
          Ahmet OKAY
          Cemal BAŞ         mıza, beklentilerini, sorunlarını ve önerilerini onlardan dinlememize vesile olan bu güzel
         Cenk KADIOĞLU        etkinliğin biz yerel yöneticilerin gençlerle ilgili hazırlayacakları çalışmalarına katkı sağla-
         Cüneyt TÜRKMEN        yacağı kanaatindeyim.
        Gülfem KIRAÇ KELEŞ
        Halil İbrahim AZAK
         İpek NAL GÖRGÜN       Kongre kapsamında, Birliğimizin düzenlediği “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uy-
         Nilüfer SİVRİKAYA      gulama Yarışması”na katılarak jürimizin değerlendirmeleri neticesinde ödül almaya hak
         Nuraydın ARİKAN       kazanan 21 belediyemiz de ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldı. Kazanan
       Ramazan Özcan YILDIRIM     belediyelerimizi bir kez daha tebrik ediyor, TBB olarak her zaman belediyelerimize des-
         Yüksel KOÇAK
         Zeliha MERCİMEK       tek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.
         İçerik-Tasarım
     Kurumsal Yayıncılık/Baha GÜLTEKİN  Yeni sayımızda ayrıca, “Genç Dostu Şehir” ödülü almaya hak kazanan belediyelerimi-
         Yönetim Yeri        zin kıymetli başkanları da projelerini okurlarımız için kaleme aldı. Keyifle okuyacağınızı
        Tunus Caddesi No :12      umuyoruz.
        Kavaklıdere - ANKARA
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)   Yerel yönetimlerde hukuki alt yapının güçlendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz Belediye
          Yayın Türü
       Dergimiz ayda bir yayımlanan   Hukukçuları Toplantısı’nda belediyelerimizde çalışan hukuk görevlilerimizle bir araya
        yaygın süreli yayındır.    gelerek ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanlığı
         Ağustos Sayı: 880      Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin de katılımıy-
       Basım Tarihi:30/09/2020     la gerçekleştirdiğimiz toplantıya dair haber ve görsellerimiz de dergimiz sayfalarındaki
         ISSN 1308-6707
           Baskı          yerini aldı.
     Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yay.
    İvedik Organize San. Sit. 24. Cad. 729 Sok. No:17  Bildiğiniz üzere her sayımızda başarılı isimler dergimizin konuğu oluyor. Bu ayki ko-
       İvedik Yenimahalle / ANKARA   nuğumuz olimpiyatlarda ülkemize ilk madalyayı kazandıran kadın güreşçimiz Yasemin
        Tel: 0 312 394 48 63-64
                       Adar oldu. Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde de gençlerimizle bir araya gele-
                       rek onlarla tecrübelerini paylaşan milli sporcumuz, dergimize de açıklamalarda bulun-
         www.tbb.gov.tr
                       du. İlgiliyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.
                       Tüm bu içeriklerimizin yanı sıra; uzmanlarca kaleme alınan makaleler, belediyelerimiz-
                       den iyi uygulama örnekleri, soru ve cevaplar bölümümüz de her zaman olduğu gibi
                       dergimizdeki yerini aldı.

        TBB Dergi Yayım ve Yazım    Sizleri dolu dolu bir içerik ve zengin görsellerle harmanladığımız dergimizle baş başa bı-
         İlkeleri Madde 8      rakırken, bugüne kadar dergimize gösterdiğiniz ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyor,
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve
       görüşler tamamıyla yazara aittir. yeni sayılarımızda buluşmak dileğiyle, sağlıklı günler temenni ediyorum...
        Görüş ve önerileriniz için:
         dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8